Trenden har vært tydelig i flere år: Det har blitt stadig færre dødsulykker på norske veier. Sikrere biler og bedre veistandard er regnet som de viktigste faktorene bak dette.

Men 2019 har så langt vært et unntaks-år. Nå øker nemlig antall dødsulykker.

Så langt i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. På samme tid i fjor var tallet 33. I årets mai-måned omkom 12 personer på norske veier. Det er tre flere enn samme måned i 2018.

Frykter sommeren

Tallene skaper bekymring hos Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk:

– Selv om trafikksikkerheten i Norge jevnt over blir stadig bedre, viser tallene fra måneden som har gått at veien fortsatt er svært lang før visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken kan realiseres. Det relativt høye antall omkomne i trafikken i mai understreker alvoret i trafikken i Norge, sier han.

Tapstallene fra mai skaper også uro for at trenden skal øke inn i sommermånedene – som historisk sett er den perioden av året med de høyeste tapstallene:

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Stiller større krav

– Vi kjører gjerne mer og på steder som er ukjente for oss, om sommeren. Det krever noe ekstra av oss som sjåfører. I tillegg er det langt flere motorsyklister og syklister ute på veiene. I sum skaper det mer komplekse trafikksituasjoner, forklarer Johansen, i en pressemelding.

– Virkeligheten på veien i denne perioden stiller faktisk enda større krav til alle i trafikken om godt samspill og økt aktsomhet, poengterer Trygg Trafikk-sjefen.

I tillegg til et mer komplisert trafikkbilde, finnes det også typiske ting mange bilførere gjør i sommervarmen som skaper utrygge situasjoner. Trygg Trafikk-direktøren ber innstendig alle som skal ut på veiene om å være særdeles bevisste på de individuelle handlingene som gjør sommeren til årets farligste sesong i trafikken:

Bilen høres nesten ut som et tog – vet du hva det kan skyldes?

Bilførere er de som lever farligst på norske veier. 24 av de som har omkommet så langt i år var i denne kategorien.
Bilførere er de som lever farligst på norske veier. 24 av de som har omkommet så langt i år var i denne kategorien. Foto: Scanpix

24 var bilførere

– Sommermånedene betyr ofte høyere fart og mindre oppmerksomme sjåfører. I tillegg er det dessverre slik at rus bak rattet er en medvirkende årsak til mange tragiske hendelser på veiene i denne perioden. Som bilfører må du være like skjerpet og klar nå som i andre perioder – og rus hører ikke under noen omstendigheter hjemme bak rattet; det er livsfarlig for både deg og andre i trafikken, understreker Jan Johansen.

Statistikken viser for øvrig at 24 av de som har omkommet i trafikken så langt i år var bilførere. Fire var passasjerer i bil, fem kjørte motorsykkel, seks var fotgjengere og to var syklister. I tillegg har en mopedist mistet livet.

LES MER: Men denne bilen har de klart noe ganske utrolig

Krise-resultat: Her ble det null stjerner i krasjtest