KALLER INN TOPPENE: Bompenge-opprøret er bakgrunnen for at Jensen kaller inn til møte.
KALLER INN TOPPENE: Bompenge-opprøret er bakgrunnen for at Jensen kaller inn til møte. Foto: Berg-rusten, Ole

Siv Jensen kaller inn til ekstraordinært Frp-møte

Siv Jensen har kalt inn landsstyret i Fremskrittspartiet for å diskutere bompenger, får TV 2 opplyst. – Hele Norge skriker etter en endring, sier fylkeslederen i Vestfold og Telemark.

Onsdag kveld innkalte generalsekretæren i Fremskrittspartiet til ekstraordinært landsstyremøte i Frp.

I innkallelsen, som TV 2 har lest, kommer det frem at det er på anmodning fra Frp-leder Siv Jensen.

– Dagsorden for møtet er den politiske situasjonen omkring bompenger og at partilederen ønsker å gi en oppdatering om situasjonen, står det i innkallelsen som ble sendt ut sent onsdag.

Jensen bekrefter møtet

Møtet vil finne sted førstkommende onsdag klokken 16.

– Vi har innkalt til landsstyremøte på onsdag fordi jeg ønsker å gi fylkeslederne en oppdatering på den politiske situasjonen omkring bompenger. Jeg har for vane å ha tett dialog med fylkeslederne i viktige politiske saker for partiet. Stortingsgruppen har vært løpende orientert og det er naturlig at vårt landsstyre får samme mulighet til å diskutere saken, skriver Siv Jensen i en tekstmelding til TV 2.

Landsstyret i Frp består av fylkeslederne, sentralstyret og fem representanter fra stortingsgruppen.

Avhengig av gjennomslag

Etter det TV 2 erfarer ønsker partiledelsen klare tilbakemeldinger fra fylkespartiene, særlig om situasjonen i de store byene hvor det har vært mye bråk rundt bomringer i forbindelse med nye bypakker.

Ifølge en kilde med kjennskap til bakgrunnen for møtet, er det så langt ikke snakk om regjeringskrise. Men TV 2 har snakket med flere sentrale Frp-ere de siste dagene som sier at Frp er avhengig av klare bompenge-seiere før kommunevalget.

Bompenger har rystet norsk politikk i startfasen av valgkampen, og nå settes milliard-prosjekteter på vent etter vedtak i kommunestyrer landet rundt. Det hele startet med at kommunestyret i Nedre Eiker vraket buskerudbypakke 2.

– Hele Norge skriker

– Jeg tenker at vi nå har startet en prosess i etterkant av landsmøtet, sier Frode Gaasland Hestnes til TV 2.

Han er fylkesleder Vestfold og Telemark og forventer at partiet følger opp resolusjonen fra landsmøtet.

Der fikk partiveteran Carl I. Hagen med seg Frp-landsmøtet på et bompengeopprør. Partiet vedtok at vil bruke oljepenger på å slette all bompengegjeld.

Her er Frps bompengevedtak

  • Når Oljefondet i første kvartal vokste med 738 mrd. kr. er den økonomiske situasjon radikalt forbedret for landet. Disse uventede merinntekter bør bl.a. benyttes til å slette all bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte prosjekter.
  • Det ikke er bilistens oppgave å finansiere andre trafikanters transport-hverdag i byområdene. Det skal kreves forholdsmessighet mellom hva bilister betaler og hva man får igjen av bedre veikapasitet i byvekstavtaler.
  • Dagens byvekstavtaler forutsetter null vekst i biltrafikken. Dette må erstattes til å handle om utslippsmål i byområdene og ikke antall biler.
  • Dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at kostnaden ved bompakkene reduseres kraftig gjennom valg av rimeligste løsning og etablere en avvikling på sikt av bompakker igjennom fremtidige statsbudsjett.
  • FrP i regjering og stortingsgruppen skal foreslå å opprette en statlig tilskuddsordning for viktige regionale veiprosjekter og tilbakeføring av sentrale fylkesveier til staten som riksveier.
  • Fremskrittspartiet lokalt bør bruke sin posisjon etter høstens kommunevalg til å kreve betydelig endring eller stans i alle bypakker. Fremskrittspartiets landsmøte krever at partiet på alle plan arbeider for å redusere og fjerne bompengeringer i byene.

– Forslaget er god gammel Frp-politikk, men det er grenser for hvor mye vi kan få til, sa Siv Jensen på landsmøtet.

Fylkeslederen i Vestfold og Telemark sier de må nå diskutere hvordan resolusjonen kan håndteres i regjeringen.

– Hele Norge skriker etter en endring på bompenge-situasjonen. Bompenge-ring etter bompenge-ring ryker i kommunene, og det er et klart signal om at det vi gjør i dag ikke er måten å gjøre det på, sier Gaasland Hestnes.

– Jeg forventer at vi har en god dialog. Det er det eneste jeg vil si, sier Bente Thorsen, fylkesleder i Rogaland.

Fylkesleder i Oslo, Tone Ims Larsen, sier det er riktig av Jensen å kalle inn til landsstyremøte.

– Det er et inntrykk av utrolig mye frustrasjon når det gjelder bomfinansierte veier og bypakker. Den største frustrasjonen nå er ar det kommer opp en folkebevegelse mot bompenger som sier fra på sin måte. De er helt klart en vekker fra oss i Frp. Nå er det handling som gjelder.

– Burde Frp vurdere å gå ut av regjering?

– Jeg tror mange rasler med sablene og ønsker at man skal få gjennom ting fra landsmøtet. Vi får avvente og se, men jeg håper ikke det er utfallet, sier fylkeslederen i Oslo.

I forrige uke varslet Siv Jensen i VG at hun vil ha krisemøte om bompenger med de andre partilederne. Etter det TV 2 forstår har dette møtet ennå ikke funnet sted.

Saken oppdateres!