BLIR TROLIG DESTRUERT: 45 rundballer ble stanset på Svinesund 20. mai. Foto: Tolletaten
BLIR TROLIG DESTRUERT: 45 rundballer ble stanset på Svinesund 20. mai. Foto: Tolletaten

Rundball-smugler stanset på Svinesund

45 rundballer ble forsøkt smuglet fra Øst-Europa til en gård i Akershus.

Men dyrefôret kom aldri lenger enn til Svinesund, forteller Wenche Fredriksen, som er sjef for stedets grensekontroll.

– Her var det en bil med henger som kjørte på rød sone, men som ikke deklarerte og kjørte rett gjennom. Bilen ble stoppet for kontroll og varene ble beslaglagt siden sjåføren ikke hadde papirer eller tillatelse til å innføre det, sier Fredriksen.

Tolletaten omtaler beslaget som uvanlig, men Fredriksen sier at tollerne tar veldig mange andre produkter enn gjengangerne alkohol, tobakk og narkotika.

Skal man importere fôrvarer, må man være registrert hos Mattilsynet.

– Sjåføren blir politianmeldt og rundballene blir sannsynligvis inndratt til fordel for staten og tilintetgjort, sier Wenche Fredriksen.

Beslaget ble gjort 20. mai.