Denne miljøbomben kan koste deg et millionbeløp

ÅLESUND (TV 2): Det ligger titusenvis av slike rustne oljetanker nedgravd eller i skjul ved boliger over hele Norge. Dette er potensielle miljøbomber som fort kan koste deg millionbeløp.

– I ett tilfelle her i Ålesund rant det ut 200 liter med parafin fra en rusten tank og ut i dreneringen til flere bolighus. Sluttregningen kom på over fem millioner kroner, forteller Hans-Christian Haugen i firmaet Slamsug i Ålesund til TV 2.

Kostbart

De har spesialisert seg på sanering og fjerning av oljetanker, og har nå stor pågang fra urolige huseiere som ønsker å få ryddet opp i potensielle miljøbomber.

– Vi har det siste året merket godt at det er mer fokus på oljetankene, sier Haugen.

Tryg forsikring bekrefter at en oljelekkasje kan koste dyrt.

– Vi vil anslå at en gjennomsnittlig oljelekkasje vil koste mellom 100 000 og 200 000 kroner. Vi har eksempler på at hus har blitt totalskadet etter oljelekkasje og med kostnad helt opp mot 10 millioner. Vi har også en erfaring med at slike skader tar lang tid å utbedre og ofte at huset blir ubeboelig over lengre tid, opplyser kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til TV 2.

Codan forsikring opplyser at i ett tilfelle medførte lekkasje av «kun» 20 liter parafin skader for over 400.000 kroner.

– I alvorlige tilfeller er det snakk om skader for mange millioner kroner, opplyser kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan.

Mangler oversikt

Og årsaken til fokuset på oljetanker er nye regler fra 1. januar 2020 hvor det blir forbudt å fyre med parafin og olje til oppvarming. Da blir tankene overflødige, og ifølge Miljødirektoratet finnes det cirka 270 000 av disse som er nedgravd.

I tilegg kommer tanker som ligger godt skjult under terraser og svalganger.

– Vi har ikke nasjonale tall på tanker som ikke er gravd ned, men enkelte kommuner kan ha kartlagt dette, opplyser Kristine Mordal Hessen, seksjonsleder for avfall og grunnforurensing i Miljødirektoratet.

RUSTEN: Det var i ferd med å ruste hull i denne tanken. Kommunene skal ha et register for alle tanker, men flere kommuner erkjenner at det er mørketall. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.
RUSTEN: Det var i ferd med å ruste hull i denne tanken. Kommunene skal ha et register for alle tanker, men flere kommuner erkjenner at det er mørketall. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

ENOVA har i en periode betalt 10 000 kroner i støtte til de som har byttet ut oljefyring og tatt i bruk mer miljøvennlige varmeløsninger.

– Det er 6 732 søknader som har fått støtte til et slikt tiltak, opplyser kommunikasjonsrådgiver Christina Hedin i ENOVA.

TV 2 har spurt de ti største kommunene i landet når det gjelder antall nedgravde oljetanker, og hvor mange av disse som nå er håndtert på en forsvarlig måte. Ut fra svarene er det fortsatt titusenvis av tanker som ligger som potensielle miljøbomber.

  • Kristiansand kommune har ikke oversikt over alle oljetanker, men har et estimat på 3 000 tanker der 600 er kvittert ut som sanert.
  • Oslo har registrert 12 572 tanker som er nedgravd. Cirka 5 000 av disse er nå kvittert ut som fjernet eller sanert.
  • I Trondheim gjenstår det 1400 tanker som ikke er håndtert. Men det har vært brudd på meldeplikt og kommunen opplyser at registeret har mørketall.
  • I Fredrikstad er også registeret mangelfullt. Her står det oppført at det finnes 1405 oljetanker. 500 av disse har fortsatt status som «aktiv».
  • Stavanger hadde per 14. mai registrert 989 oljetanker. Av disse er 270 håndtert på en forsvarlig måte, godkjent av kommunen.
  • Bærum kommune rapporterer om nærmere 5 000 nedgravde tanker. 2270 er fortsatt i drift mens 623 har status som ukjent.
  • I Ålesund er status at 920 av 1377 registrerte tanker er faset ut.

– Vi mener selv at vi har rimelig god oversikt over situasjonen. Folk er mer på hugget nå for å få håndtert tankene. Jeg kan ikke få understreket nok viktigheten av å ta tak i dette nå før det blir et kjempeproblem, sier kontrollingeniør Egil Hoel i Ålesund kommune til TV 2.

OPPFORDRING: Egil Hoel (t.v.) i Ålesund kommune og Hans-Christian Haugen i firmaet Slamsug anbefaler sterkt at huseiere får sjekket status på oljetanken og håndtert den etter forskriftene. Hvis ikke kan det bli veldig dyrt. Foto: Arne Rovick/TV 2.
OPPFORDRING: Egil Hoel (t.v.) i Ålesund kommune og Hans-Christian Haugen i firmaet Slamsug anbefaler sterkt at huseiere får sjekket status på oljetanken og håndtert den etter forskriftene. Hvis ikke kan det bli veldig dyrt. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Codan forsikring opplyser til TV 2 at lekkasjer fra en frakoblet oljetank ikke dekkes av forsikringen etter en avgjørelse i Finansklagenemda i fjor.

– Dette betyr at huseier selv må dekke disse kostnadene. Derfor er vår klare oppfordring at man følger rådene fra kommunen og engasjerer et profesjonelt firma til å håndtere tanken på en forskriftsmessig måte. Å fjerne en tank koster typisk 5.000 - 30.000 kroner. Det er lite sammenlignet med både den miljømessige og kostnadsmessige risikoen oljetanken representerer, opplyser Georg Richvoldsen, som er kommunikasjonssjef i Codan.

Vær i forkant

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima og miljødepartementet mener de har sånn «passe» kontroll på oljetankene der ute.

– Vi har sånn noenlunde oversikt over hvor mange det er som har kontroll på oljetanken. Men hvis privatpersoner fjerner tanken sin så er det ikke automatisk at de melder alt inn til kommunen som har ansvaret her. Så de totale tallene har vi ikke, vedgår Rotevatn.

Han håper at oljetankeiere nå reagerer.

– Det blir ikke forbudt å ha en oljetank fra 1. januar, men når du ikke kan drive med oljefyring er det ikke så stor vits for så mange å ha den liggende, også fordi den medfører risiko for forurensing, sier Rotevatn til TV 2.

Hans-Christian Haugen i Ålesund opplever at huseierne kanskje tar litt for lett på problematikken.

– Vi opplever ofte at folk ikke tror deres tank skal lekke fordi alt ser bra ut med oppfylt masse rundt tanken. Når vi kommer dit så er det ofte bare et rustlag som ligger i bunn og da er like før lekkasje. Når det er er et faktum, blir det mye styr og hundretusener flyr fort, advarer Haugen.

– Det lønner seg å ta problemet før det oppstår?

– Absolutt!