Her er tallene: Ingen i verden betaler like mye bompenger som oss

Robert Næss fra Nordea har regnet på bompenger og kostnader, og funnet ut at ingen andre land samlet betaler mer i bompenger enn det nordmenn gjør.

Nordmenn er vant til bompenger. Siden 1932 har bomstasjoner finansiert bruer, tunneler, kollektivtiltak og motorveier i Norge.Så lenge politikerne har kunnet vise til at veiprosjektene ble fullført, og betalingen ble avviklet når regningen var betalt, så aksepterte man stort sett at de som bruker veiene må være med på spleiselaget.Årsaken til det pågående bompenge-opprøret er en stor økning nye bomstasjoner, som kjennes på lommeboka til veldig mange.Siviløkonom og inviste