2361 våpen beslaglagt:

Flere i politiet og forsvaret er siktet

TØNSBERG (TV 2): Politiet har beslaglagt 2361 våpen, hvorav 1800 av er ulovlige. 67 personer er siktet i operasjon «Bonanza», flere av dem er tilknyttet politiet og Forvaret.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag orienterte politiet om etterforskningen på en pressekonferanse i Tønsberg.

Hittil er 67 personer siktet og 2361 våpen beslaglagt som følge av etterforskningen av politiets operasjon «Bonanza».

Flere av de siktede er tilknyttet forsvaret og politiet, blir opplyst på politiets pressekonferanse.

Sakene varierer i omfang, fra ett våpen til 600 i det største beslaget.

Straffesaker mot politibetjenter

Etterforskningen har blant annet avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret. Det er opprettet straffesaker mot flere personer i politiet og Forsvaret.

Etterforskningsleder Skule Worpvik ved Sør-Øst politidistrikt mener at våpen kan ha vært ment for et utenlandsk marked. Noen av varene var priset i euro da politiet fant de.

Et utvalg skarpe håndvåpen funnet hos en siktet. Alle er feilaktig utmeldt av våpenregisteret som plombert eller destruert.
Et utvalg skarpe håndvåpen funnet hos en siktet. Alle er feilaktig utmeldt av våpenregisteret som plombert eller destruert. Foto: Politiet / NTB scanpix

– Det er mange typer våpen som er beslaglagt. Våpen ment for krig og forsvar av landet. Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulovlige virksomheten. Flere av disse våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og i politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen. Her har det ikke vært gode nok rutiner tidligere, sier Worpvik.

– Alvorlig

To av sakene som har vært under etterforskning er sendt til spesialenheten for politisaker. Politiet har på eget grunnlag opprettet ytterligere to saker.

Operasjon «Bonanza»

Status utgangen av april:

  • 2361 våpen beslaglagt (av disse er 1815 uregistrerte/ulovlige våpen)
  • 67 siktelser
  • Enkelte av de siktede er godkjente våpensamlere
  • Enkelte av de siktede har tilknytning til Forsvaret
  • Enkelte av de siktede har tilknytning til politiet
  • 19 saker er fortsatt under etterforskning i Sør-Øst politidistrikt
  • 16 saker er oversendt andre politidistrikt
  • 9 er ilagt bøter som følge av etterforskningen
  • 17 har fått avsagt dom som følge av etterforskningen

– Det er alvorlig når store mengder våpen ikke blir registrert på riktig eier i våpenregisteret. De fleste våpnene dette gjelder arves fra dødsbo, hvor etterlatte ikke har meldt inn nødvendige oppdateringer rundt eierskifte, sier leder Lena Reif av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet har beslaglagt blant annet granatkastere, moderne maskingevær, halvautomatiske pistoler og enorme mengder ammunisjon.

Store mengder ulovlig våpen er de siste fire årene blitt kjøpt og solgt på nettet.

– Bekymringsfullt

Etterforskningen viser at flere våpenforhandlere og våpensamlere ikke etterlever regelverket.

Det er blant annet avdekket bruk av dokumentforfalskning hos flere våpenforhandlere rundt plombering av våpen.

Uregistrerte våpen funnet hos en siktet som alle var merket med priser i Euro.
Uregistrerte våpen funnet hos en siktet som alle var merket med priser i Euro. Foto: Politiet / NTB scanpix

I tillegg har våpen som har vært registrert som deaktiverte fortsatt blitt omsatt, og våpen underslått fra Forsvaret har blitt solgt videre fram til 2016.

Politiet mener at funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering eller plombering av våpen.

–Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsning på tvers av flere politidistrikt for å ta bedre grep om våpenforvaltningen i Norge. Betydelige våpenbeslag er et effektivt bidrag til å forhindre at ulovlige våpen kommer på avveie i samfunnet, og politiet skal fortsette å bygge videre på dette viktige arbeidet, sier Worpvik.

Etterforsket siden 2015

Sør-Øst politidistrikt har siden 2015 etterforsket og avdekket denne omsetningen, og har gjort beslag av et betydelig antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregistre.

Beslagene omfatter både hel- og halvautomatiske våpen.

Så langt er det avsagt 17 dommer i saken, mens 19 saker fortsatt er under etterforskning.