legger bomprosjekt på vent:

Frp-Dale: – Nå blir valget avgjørende

Bompengeprosjektet i Buskerud vrakes. Det vil si at det ikke blir en ny bomring i Drammen før en eventuell ny enighet er på plass, bekrefter samferdselsminister Jon Georg Dale.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det ble flertall i kommunestyret i Nedre Eiker for å vrake Buskerudbypakke 2.

Dermed stoppes det første milliardprosjektet, som har ført til stor motstand fordi mesteparten skal finansieres av bompenger.

Nye forhandlinger

Det vil nå bli nye forhandlinger om finansieringen av alle samferdselsprosjektene i Drammens-regionen, ifølge Høyres ordførerkandidat i Drammen Fredrik Haaning.

De lokale politikerne håper staten vil ta en større del av den totale kostnaden.

– Staten må dekke mye mer av veiprosjektene og kollektivtrafikken, sier Ap-ordfører Bent Inge Bye til TV 2.

Dale bekrefter stans

Nedre Eiker er den første kommunen i landet som stanser en vedtatt bypakke.

Dale bekrefter at han ikke vil fremme forslag om bompenger i Stortinget, når Nedre Eiker stanser bypakken.

– Hvis det er rett at Nedre Eiker har sagt nei, så blir det ikke foreslått Buskerudbypakke 2 fra min side, sier Dale til TV 2 få minutter at vedtaket er fattet.

Det betyr at planene, inntil andre lokalpolitiske initiativ er på gang, ikke kommer, sier Dale til TV 2.

– Det er alltid sånn at valg avgjør hvilke lokalpolitiske flertall det er, men det blir ingen bompengeproposisjon for Drammen før valget nå. Hvis det er rett at Nedre Eiker har gjort dette vedtaket. Hvis det skal være at annet vedtak, må det komme fra lokalpolitisk initiativ. Jeg tar aldri initiativ til bompenger, sier samferdselsministeren.

I Drammensregionen er Buskerudpakke 2 fremforhandlet mellom kommuner, fylke og statlige etater.

Høyre valgte å bryte avtalen i Nedre Eiker onsdag.

– Lokalvalget blir avgjørende for hvilket utfall vi får for Drammensregionen.I Buskerudbypakken har flere kommuner samlet seg og blitt enige, vi har hatt det til kvalitetssikring. Nå er det ikke flertall for det, og da legger vi det vekk, sier Dale.

Milliarder

9,4 milliarder skal finansieres fra bompenger. Pengene skal blant annet brukes til hyppigere bussavganger og større veiprosjekter, blant annet et nytt løp i Strømsåstunnelen.

– Hva vil det det si for de allerede vedtatte prosjektene som har vært i den ferdig fremforhandlede avtalen?

– Det må vi ta stilling til hvis kommunene nå gjør andre vedtak enn de tidligere har gjort. Vi skal i gang med rulleringen av Nasjonal transportplan, da må vi diskutere hvordan vi håndterer de prosjektene som er viktig for staten.

Blant annet ligger et nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134, som er viktig for staten.

– Flere steder i landet kommer det inn mindre bompenger enn man har lagt til grunn. Er det aktuelt for staten å gå inn med en høyere andel eller lokalpolitikernes ansvar?

– I utgangspunktet er det lokalpolitikernes ansvar, men staten bidrar med milliarder i de store byene for å redusere bompengebelastningen for folk, sier Dale.

– Er det aktuelt for staten å øke statlig bidrag utover 50 prosent i noen av de vedtattene bypakkene det blir reforhandlinger om?

– Vi bidrar allerede med 50 prosent i noen store prosjekt, i tillegg til belønningsmidler til noen av de byområdene. Så vi ligger over 50 prosent i noen områder. Vi vurderer hele tiden hvor mye vi skal hjelpe byene, men vi bygger også ut infrastruktur i distriktene.

Tirsdag uttalte Erna Solberg til VG at det går en grense for bompenger, men at hun er usikker på om grensen er nådd.

– Jeg har står forståelse for at mange opplever at de har veldig høye bompenger. Det er litt forskjellig fra sted til sted. Dette er måten vi har finansiert store utbygginger av veier og kollektivtrafikk på. Men det er en grense. Spørsmålet er om vi er der nå? Betyr det at vi skal nedskalere, spurte statsministeren til VG tirsdag.

Dale mener grensen er nådd.

– I de største byområdet har vi nådd taket for hvor mye bompenger vi kan ta inn. Da bør en heller redusere kostnadene for å kutte i bompenger, for det er ikke lokal aspekt i befolkningen for bompengenivået vi ser kommer i rødgrønne Oslo og Bergen.

Angriper Støres forslag

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar nå til orde for veiprising og GPS-sendere i biler.

– Finnes det lovhjemmel for det?

– Det vet jeg ikke, men jeg registrerer at Jonas Gahr Støre vil flytte bomstasjoner inn i alles personbiler. Det blir en krevende måte å kreve inn penger på og det blir minst like mye bompenger, og i tillegg blir det bompenger for de som føler de ikke har fått veiprosjekter utbygd nær seg.

– Når du tror du blir kvitt bompenger med å flytte bomstasjonene inn i alles personbil, viser det alle iveren etter bompenger er formidabel i Arbeiderpartiet.