STREIKEFARE: Lærere ved ungdoms- og videregående skoler er blant dem som kan gå ut i streik fredag. Det samme gjelder ansatte i ulike grupper i politiet.
STREIKEFARE: Lærere ved ungdoms- og videregående skoler er blant dem som kan gå ut i streik fredag. Det samme gjelder ansatte i ulike grupper i politiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix // Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fare for storstreik – disse rammes

Onsdag begynte meklingen i lønnsoppgjøret for statsansatte. Politiet, lærere og Nav-ansatte er blant dem som kan gå ut i streik på fredag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag står flere statsansatte i fare for å bli tatt ut i streik.

LO, YS, Unio og Akademikerne har alle varslet streikeuttak, etter at forhandlingene med Staten brøt sammen. Forhandlingene hos Riksmekleren begynner onsdag.

Fristen for å bli enige hos mekleren er ved midnatt natt til fredag. Er ikke partene enige innen den tid, blir streiken en realitet.

OsloMet og UiB

LO Stat har varslet over 2000 medlemmer ut i streik ved første uttak. YS Stat vil i første omgang ta ut 250 medlemmer. Forhandlingene med Staten brøt sammen tirsdag 30. april, hovedsakelig på grunn av misnøye rundt tre punkter:

1) En uavklart situasjon når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP).

2) Hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles.

3) Manglende opprydning i forskjellene i offentlig sektor på hvordan variable tillegg inngår i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget.

– Staten var ikke villig til å komme oss nevneverdig i møte i noen av de sentrale spørsmålene. I stedet kastet vi bort tid på å diskutere detaljer som burde vært enkelt å rydde unna. Derfor er det like greit at Riksmekleren får overta nå, sa LO Stat-leder Egil André Aas, da bruddet var et faktum.

En streik vil ramme flere departementer, i tillegg til blant annet Universitetet i Bergen og OsloMet.

– I første fase av en eventuell streik ønsker vi å ramme tredjepart minst mulig, men det er klart at en eventuell streik ved OsloMet vil kunne få konsekvenser også for studentene, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Under ser du hele listen over de utvalgte virksomhetene, og antallet som tas ut.

 • Arbeids- og sosialdepartementet 35
 • Arbeids- og velferdsetaten (Nav) 262
 • Barne- og likestillingsdepartementet 45
 • Finansdepartementet 35
 • Forsvarsdepartementet 34
 • Helse- og omsorgsdepartementet 22
 • Justis- og beredskapsdepartementet 34
 • Kriminalomsorgsdirektoratet 25
 • Kriminalomsorgen 95
 • Klima- og miljødepartementet 53
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet 82
 • Kulturdepartementet 41
 • Kunnskapsdepartementet 68
 • OsloMet – storbyuniversitetet 394
 • Universitetet i Bergen 422
 • Landbruks- og matdepartementet 18
 • Nærings- og fiskeridepartementet 37
 • Olje- og energidepartementet 14
 • Samferdselsdepartementet 22
 • Utenriksdepartementet 271
 • Statsministerens kontor 39
  Kilde: FriFagbevegelse

Kan svekke politietterforskning

Unio, som forhandler for drøyt 33.000 medlemmer i Staten, har varslet at 1000 ansatte er klare for streik fra fredag morgen. Det gjelder blant andre ansatte på universiteter og høyskoler, ulike grupper i politiet, skatterevisorer, bibliotekarer og Nav-ansatte.

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre medlemmer gjør viktige samfunnsoppgaver, som etterforskning og undervisning. En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, sier forhandlingsleder i Unio, Guro Elisabeth Lind.

Hun understreker samtidig at fagområder som særlig berører barn er skjermet i det første uttaket.

Unio krever at taket på de pensjonsgivende, variable tilleggene fjernes. De vil også at lønnsøkningen i år skulle gis som generelle, prosentvise tillegg.

– Unio brøt forhandlingene fordi det aldri kom på bordet et tilbud som var akseptabelt på verken lønn eller pensjon, sier leder av Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

I politiet vil en eventuell streik kunne ramme etterforskning og forebygging av kriminalitet.

Over 500 fra Akademikerne

Akademikerne brøt lønnsforhandlingene med Staten natt til 1. mai, og har varslet 524 medlemmer ut i streik på fredag. Flesteparten av de potensielle streikerne befinner seg i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politidirektoratet.

I en pressemelding skriver Akademikerne at en streik i Arbeids- og velferdsdirektoratet vil medføre redusert drift av IT-systemer, og ramme samhandling med andre direktorater og departement.

En streik i Politidirektoratet vil bety dårligere styring og utvikling av etaten og svekket rapportering til departementet.

Bruddet i forhandlingene kom etter uenighet om pensjon.

– Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både oppsiktsvekkende og skuffende, sa leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, etter at forhandlingene brøt sammen.

Foreningene som omfattes av streikeuttaket er Den norske legeforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, NITO, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og Tekna.

7000 kommuneansatte

Samtidig som Unio forhandler med Staten, har de heller ikke blitt enige med KS. Dersom partene ikke blir enige innen meklingsfristen torsdag kveld, blir lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet tatt ut.

– Vi skal jobbe hardt for å finne en løsning i meklingen, men blir det nødvendig, er Unios medlemmer klare til kamp. Det er svært beklagelig at elever over hele landet blir rammet, men det blir dessverre konsekvensen hvis KS fortsetter å nedprioritere lærerne, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio Kommune.

Så mange som 7000 medlemmer fordelt på 21 steder kommer til å gå ut i streik dersom det ikke blir enighet. Blant stedene som rammes er Bærum, Bergen, Drammen, Tromsø, Bodø, Trondheim, Steinkjer, Fredrikstad, Porsgrunn, Kongsberg og Ålesund.

Unio sier grunnen til at lønnsforhandlingene brøt sammen er at lærerne ble tilbudt en lavere lønnsvekst enn andre arbeidstakere. Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en ramme på 3,25 prosent, fikk lærerne 3,03 prosent.

– At KS tilbyr lærerne med 5-årig utdanning eller mer et lønnsoppgjør under det andre får, er ikke til å forstå i en tid med store rekrutteringsutfordringer i skolen, mener Handal.

KS på sin side mener resultatet som Unio og Akademikerne sa nei til gir sykepleiere, barnehagelærere, lærere med tre og fireårig utdanning og andre høyskolegrupper et historisk løft.

– Streik er et lovlig virkemiddel. Men å gå til konflikt det året Unio kunne fått maks gjennomslag for nesten alle sine krav, er å ramme innbyggerne helt urimelig. Det er oppsiktsvekkende at de også har varslet uttak av sykepleiere, som i sin helhet fikk innfridd sine krav, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Oversikten over hvem som kan tas ut i streik om det ikke blir enighet mellom Unio og KS, finner du her.