BOMSTASJON: Dette bildet viser bomstasjonen på grensen mellom Oslo og Lørenskog i Akershus. som settes i drift 1. juni.
BOMSTASJON: Dette bildet viser bomstasjonen på grensen mellom Oslo og Lørenskog i Akershus. som settes i drift 1. juni. Foto: Hogne Kirkeby

Må betale bompenger for å kjøre ut fra egen gårdsplass – i bompengefri kommune

Hogne Kirkeby og kona bor i en kommune uten bomstasjoner, men må likevel betale bompenger hver gang de skal ut å kjøre etter 1. juni.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Årsaken til paradokset er at Hogne Kirkeby bor i like utenfor bygrensen til Oslo.

– Vi bor i Lørenskog kommune like ved Oslo-grensen. Der vi bor er det to adresser som har en stikkvei som går innom Oslo for å komme ut på veien til Lørenskog, forklarer Kirkeby til TV 2.

Saken ble først omtalt i Romerikes Blad.

Fra Lørenskog til Lørenskog

– Vi bor i Lørenskog, bruker butikker, tjenester og gjør fritidsaktiviteter i Lørenskog, men for å dra fra Lørenskog til Lørenskog må vi altså innom Oslo, sier han.

1. juni blir de 52 nye bommene rundt Oslo tatt i bruk. Flere av dem plasseres på kommunegrensen, og dermed må Kirkeby og naboene betale hver gang de skal til sitt eget kommunesentrum.

– Vi er ikke bompengemotstandere, og dette er ikke en bompengeaksjon, men vi ønsker bare å bli behandlet likt med andre som bor i kommunen, sier han.

Det er komplisert å beregne hvor mye den nye bomstasjonen kommer til å koste ekteparet.

Fra 0,- til ca 12.000,-

Ekteparet har én dieselbil og én el-bil. Begge jobber i Lørenskog, og kommer til å kjøre gjennom bommen minst én gang per dag med hver bil.

– Kona er flink til å sykle til jobben på Ahus om sommeren, men ellers blir det mye bruk av bil. Lørenskog sentrum med butikker ligger tre kilometer unna, og nærmeste busstopp er to kilometer unna, så kollektivt er et dårlig alternativ, sier Kirkeby.

Kirkeby har ikke regnet på hvor mye bomstasjonen kommer til å koste dem før TV 2 spør.

A markerer Kirkebys bolig, X markerer bomstasjonen og B er Lørenskog sentrum. Trykk på symbolet i øvre høyre bildekant for å se et større bilde av kartet.
A markerer Kirkebys bolig, X markerer bomstasjonen og B er Lørenskog sentrum. Trykk på symbolet i øvre høyre bildekant for å se et større bilde av kartet.

– Det er et komplisert regnestykke med rushtidsavgifter og brikkerabatter. Et kjapt overslag viser at vi fort kommer opp i en tusenlapp i måneden medberegnet brikkerabatt, sier han.

Dette gir ekteparet økte utgifter på anslagsvis 12.000 kroner i året fordi de må kjøre innom en Oslo-vei for å bevege seg rundt i egen kommune.

Krever likebehandling

– Alt vi driver med ligger i Lørenskog. Jobber og fritidsaktiviteter, og vi betaler kommunale skatter til Lørenskog. Vårt krav er å bli behandlet likt med andre innbyggere i kommunen. Det vil si at vi ikke skal betale bompenger for å komme oss på jobb eller benytte tilbudet i kommunen, sier han.

– Jeg har ikke lyst til å si noe om hvordan dette kan løses. Det må vegvesenet og/eller kommunen finne ut av, sier han.

Nå er det to uker til bomstasjonen skal settes iverk. I alt er det fem personer i tre boenheter med cirka like mange biler som må belage seg på å måtte betale bompenger fordi de en kort strekning passerer grensa til nabokommunen, Oslo.

Ordfører i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim, har stor sympati for beboerne i området.

– Det er tre boenheter i kommunen som nærmest ikke kan kjøre ut fra sin egen gårdsplass uten å kjøre gjennom en bomstasjon i nabokommunen. Det er veldig uheldig, sier Bergheim, til TV 2.

Løsninger avvist

– Vi har hatt fokus på dette hele tiden. Det første vi gjorde var å gi innspill til flytting av bom slik at Lørenskog-beboerne ikke skulle rammes, men vi ble ikke hørt, sier ordføreren.

– Så sendte vi en henvendelse til statlige myndigheter for å høre om det var mulig å gi disse beboerne fritak for å betale gjennomkjøringer i akkurat denne bommen, men fikk til svar fra Veidirektoratet at de ikke hadde hjemmel for å gi et slikt fritak, basert på lignende saker andre steder i landet.

Istedet er det foreslått at Lørenskog kommune kan opprette en refusjonsordning for de det gjelder.

– Saken opp til diskusjon i formannskapet i Lørenskog kommune og eventuelt kommunestyret i juni. Da vil det bli diskutert om man kan få i stand en hel eller delvis refundering av de ekstrautgiftene beboerne har, sier Bergheim.