Et Orion-fly utenfor en av hangarene på Andøya flystasjon.
Et Orion-fly utenfor en av hangarene på Andøya flystasjon. Foto: Meek, Tore/NTB scanpix

Vil bruke Andøya til å motta allierte styrker

OSLO/BODØ (TV 2): Regjeringen vil at Andøya skal ha beredskapsrolle.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen legger opp til militær bruk av Andøya flyplass, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett for 2019.

I 2016 ble regjeringspartiene og Arbeiderpartiet enige om Forsvarets langtidsplan, noe som førte til at Andøya flystasjon ble lagt ned.

Avgjørelsen om å legge ned flybasen på Andøya var spesielt vanskelig, sa Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet om avgjørelsen.

Nå vil regjeringen at Andøya og Bodø skal ha en beredskapsrolle i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker.

Ordfører: – Helt annen situasjon

Ordfører Jonni Solsvik (H) på Andøya er ikke overrasket over at Andøya nå er inne i «varmen» igjen.

– Den spente og politiske situasjonen er en helt annen nå enn da man valgte å legge ned basen i 2016, sier Andøya-ordføreren til TV 2.

Hva dette betyr med tanke på antall ansatte og hvordan basen skal brukes fremover, ønsker han ikke å spekulere i nå.

Amerikanske styrker som har brukt basen i forbindelse med overvåking av nordområdene har etter det TV 2 vet gitt uttrykk for at de er fornøyd med både beliggenheten og Andøya som base.

– Det er det samme inntrykket som jeg sitter igjen med og har hørt, sier Solsvik.

En forsvarskilde sier til TV 2 at dette er et signal i forkant av forsvarssjefens fagmilitære råd, som legges frem til høsten.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har ifølge Forsvaret.no begynt arbeidet med et nytt fagmilitært råd, etter å ha mottatt mandatet for dette fra regjeringen i april.

Han beskriver sikkerhetssituasjonen som «kraftig forverret», og vil ha et styrket forsvar som kan forsvare Norge og motta allierte forsterkninger i krise og krig.

Forsterkning av Nord-Norge

Forsvaret har hatt i oppdrag å utarbeide et oppdatert konsept for mottak av allierte forsterkninger i krise og krig.

Siden gjeldende langtidsplan ble vedtatt i 2016, har det vært en ytterligere tilspissing i den sikkerhetspolitiske situasjonen, heter det i avsnittet der regjeringen for første gang redegjør for konseptet.

– Arbeidet har tatt tid fordi det er tette forbindelser til nylige oppdateringer av NATOs og nære alliertes forsterkningsplaner for Europa og Norge, skriver regjeringen.

I konseptet legges det særskilt vekt på forsterkning av Nord-Norge, hvor det er mest tidskritisk med luftstyrker og der både Andøya og Bodø identifiseres som mottaksområder for allierte fly.

– Andøya er i konseptet definert som en sivil flyplass med høy militær verdi og Bodø er definert som en sivil flyplass med middels høy militær verdi. Det legges derfor opp til at Forsvaret fortsatt bør ha tilgang på noe infrastruktur, drift og vedlikehold i tilknytning til disse stedene, heter det i budsjettdokumentet.

– Nødvendig for Norges sikkerhet

Regjeringen mener at konseptet samsvarer med den sikkerhetspolitiske utviklingen, og skriver at det «er identifisert et økende behov for og evne i NATO og hos nære allierte til å prioritere nærvær og forsterkning av Norge».

– Økt alliert fokus på Norges nærområder er nødvendig for Norges sikkerhet og noe det er arbeidet aktivt med over tid. Samtidig er det viktig med et bevisst forhold til at økt alliert nærvær i Norge skal være i tråd med den norske basepolitikken og kombineres med beroligelse og forutsigbarhet overfor Russland.

Beredskapsrollene til Andøya og Bodø skal ifølge regjeringen søkes kombinert med offentlig virksomhet, flyplassdrift og annen kommersiell næringsvirksomhet, heter det videre.

– Forsvarets behov for infrastruktur for alliert mottak skal ikke hindre byutviklingen i Bodø, men søkes ivaretatt ved dialog mellom alle aktører. På Andøya har Forsvarsdepartementet ikke identifisert noen konflikter mellom Forsvarets behov og sivil næringsvirksomhet. Videre vil regjeringen fortsatt prioritere Forsvarets evne til å samvirke med allierte landstyrker i indre Troms.