DYR FREGATT: KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS utenfor Ågåtnes i Hordaland den 8. november i fjor. Fregatten kostet i sin tid 4,3 milliarder kroner, og vil koste hele 12 milliarder å reparere.
DYR FREGATT: KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankeren Sola TS utenfor Ågåtnes i Hordaland den 8. november i fjor. Fregatten kostet i sin tid 4,3 milliarder kroner, og vil koste hele 12 milliarder å reparere. Foto: NTB scanpix

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen vil dekke Helge Ingstad-utgiftene

Regjeringen foreslår å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i 1,3 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2019. Den største delen av økningen går til merutgifter knyttet til KNM Helge Ingstad.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansminister Siv Jensen øker bruken av oljepenger betydelig.

I det reviderte nasjonalbudsjettet bruker regjeringen 238 milliarder kroner av oljefondet, som er enda mer enn både statsbudsjettet for i år og i fjorårets budsjett.

Dette til tross for at farten og optimismen i norsk økonomi har tatt seg opp til et nivå som er det høyeste siden oljeprisene stupte i 2014.

Helge Ingstad

Bruken av oljeinntekter anslås altså til 238 milliarder kroner, som tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland.

I det reviderte nasjonalbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen blant annet å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i overkant av 1,3 milliarder kroner.

Den største delen av denne økningen går til merutgifter knyttet til KNM Helge Ingstad.

«I etterkant av hendelsen med KNM Helge Ingstad har det blitt gjennomført sikring, heving og transport av fartøyet. For å dekke merutgiftene til disse formålene, foreslår regjeringen en økning av forsvarsbudsjettet på 486,3 millioner kroner. I tillegg omdisponeres 165,8 millioner kroner internt på forsvarsbudsjettet», skriver regjeringen på sine nettsider.

Midlene skal brukes til å dekke utgiftene til heving og transport av fartøyet, til anskaffelse av reservedelspakke og til å doble besetningen på det nye logistikkfartøyet KNM Maud.

Utstyr til politiet

Finansminister Siv Jensen forklarte endringene i nasjonalbudsjettet under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Arbeidsmarkedet er i klar bedring, og arbeidsledigheten er kommet godt ned over hele landet. Sysselsettingen øker markert. Nedgangen i sysselsettingsandelen er snudd til oppgang, sa Jensen.

Regjeringen vil bruke 100 millioner ekstra til klimainvesteringer, ved å øke kapitaltilførselen til Nysnø Klimainvesteringer AS. Samlet kapitalinnførsel blir da 500 millioner kroner.

LA FRAM REVIDERT BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen på pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett 2019.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
LA FRAM REVIDERT BUDSJETT: Finansminister Siv Jensen på pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Bevilgningene til ENOVA foreslås økt med 50 millioner, til arbeidet med å redusere utslippene fra næringstransporten, sa Jensen.

I det reviderte nasjonalbudsjettet bevilges 151 millioner kroner til politiet. 100 av disse skal brukes på å skaffe bedre utstyr. Pengene vil fordeles politidistriktene, og skal gå til innkjøp av politibiler, nye mobile voldsalarmer og annet nødvendig utstyr.

– For å forebygge kriminalitet, foreslår regjeringen økte bevilgninger til politiet og PST. Store reformer tar tid å gjennomføre, og derfor vil vi også utsette gevinstuttaket fra nærpolitireformen for 2019, sa Jensen.

Bompenger

I sin tale til Frps landsmøte varslet Jensen at regjeringen setter av 200 millioner kroner til å redusere bompengeselskapenes gjeld.

– Det vil gi mindre bompenger for bilistene, sa Jensen tirsdag.

Blant prosjektene som får glede av dette er Halsnøytunnelen i Hordaland, hvor det nå blir gratis å kjøre. Et annet prosjekt er FV17 ved Godøystraumen i Nordland, som forsvinner fem år før tiden.

Regjeringen setter av 250 millioner kroner for å forebygge forsinkelser og stans på den mest trafikkerte strekningen for tog mellom Lillestrøm og Asker.

Det settes også av 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane, mens fylkeskommunene får 25 millioner for å legge om til nullutslipp på hurtigbåter.

Regjeringen foreslår at engangsavgift for kjøretøy som er over 20 år fjernes. Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift utover vrakpantavgiften.

Flere heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med 66 millioner kroner. Det betyr at 18.000 barnefamilier vil motta opptil 8.000 kroner mer i bostøtte hvert år.

– Vi vil også legge til rette for ytterligere 900 heldøgns omsorgsplasser. Siden 2014 har denne regjeringen lagt til rette for 15.500 slike plasser, sa Jensen i sin tale.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til bredbåndsutbygging hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging med 50 millioner kroner. Det vil gi et samlet bredbåndstilskudd på rundt 250 millioner kroner i 2019, som er 100 millioner kroner mer enn i 2018.