Mer vold og trusler mot lærere:

Kontaktlærer Clemens Saers (67) ble overfalt: – Mange tør ikke å si fra

For fem år siden ble kontaktlærer Clemens Saers angrepet av elever som ville inn i klasserommet. Stadig flere lærere rapporterer om vold og trusler på skolen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hendelsen fant sted 15. mai i 2014 da Saers' elever gjennomførte en prøve. En håndfull unge gutter banket på døren og ville inn i klasserommet.

Ifølge en dom fra Oslo tingrett, der en av guttene fikk to måneders fengsel, krevde guttene penger fra Saers.

Da 67-åringen satte seg til motverge, tok den domfelte gutten kvelertak på læreren. I dag har Saers problemer med strupehodet, i tillegg til store psykiske utfordringer.

– Jeg har elsket jobben min gjennom 48 år som lærer, men dette var en helt grufull opplevelse, sier Saers, som pensjonerte seg 1. mai i år.

Dobling på tre år

Mandag la Utdanningsetaten i Oslo kommune frem den årlige rapporten over trussel- og voldshendelser mot ansatte og lærere.

Den viser at vold og trusler mot lærere har doblet seg på tre år. I fjor ble nesten én av ti lærere utsatt for en eller annen form for vold eller trusler.

– Årsaken er nok todelt. Deler av det skyldes en økt bevissthet rundt innrapportering av hendelsene, og det er vi glade for. Samtidig har det vært en reell økning i antall hendelser, og det er alvorlig, sier utdanningsdirektør Kari Andreassen i Oslo kommune til TV 2.

  • Totalt 1.383 lærere opplevde vold eller trusler i fjor. Året før var tallet 1.164 lærere.
  • Det er flest hendelser per ansatt i spesialskoler og ved tilrettelagt opplæring.
  • Ved de ordinære skolene er det vanligvis mellom én og tre elever som står for de fleste hendelsene.
  • De fleste elevene som er involvert, er mellom 6 og 12 år gamle.
  • Av de innmeldte hendelsene ble 26 hendelser politianmeldt. To ble meldt til Arbeidstilsynet.
  • Det er også en økning i antall registrerte hendelser med vold eller trusler mot elever fra 1.174 i 2017 til 1.620 i fjor.

Men selv om bevisstheten øker, slår rapporten fast at mørketallene er betydelige. Flere skoler meldte ikke fra om en eneste hendelse i fjor.

– Vi ønsker at alle skolene skal melde fra om alle hendelser som finner sted, sier Andreassen.

– Og hva gjør du for at det skal skje?

– Jeg sørger for å si tydelig fra i flest mulig settinger, slik som denne, om at vi vil oppfordre alle lærere til å gi beskjed dersom de blir utsatt for slike hendelser, sier hun.

– Nødvendig

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier hun er glad for at Utdanningsetaten erkjenner problemene knyttet til vold og trusler i skolen.

– Det er en erkjennelse av at dette ikke har vært prioritert høyt nok de siste årene, og den erkjennelsen må ligge i bunn for at vi kan ta de nødvendige grepene som vi ønsker å ta for å snu den negative trenden, sier Thorkildsen.

Hun påpeker at Oslo er den eneste kommunen som fører en årlig oversikt som denne.

– Men ting tyder på at situasjonen ikke er annerledes andre steder i landet, sier hun.

Tallene omfatter alle barne-, ungdoms- og videregående skoler i Oslo – både ordinære skoler og spesialskoler.

De fleste elevene som både utsettes for og utfører vold eller trusler, er mellom seks og tolv år gamle. Et flertall av dem er gutter.

– Handler om skam

Da voldssaken mot Clemens Saers ble behandlet i Oslo tingrett i 2015, ble han tilkjent 30.000 kroner i oppreisningserstatning fra den domfelte eleven.

På grunn av de store plagene han har hatt i ettertid valgte Saers likevel å saksøke Oslo kommune for inntil en million kroner.

«Saers opplevde dødsangst og mente han etterpå befant seg i en sjokktilstand», skriver tingretten.

Den aktuelle skoleledelsen ble likevel frifunnet av retten, som mente de ikke hadde handlet «sterkt klanderverdig».

«Det kan synes som skoleledelsen var tilstrekkelig oppmerksom på faremomentene forbundet med Eleven, men at man like fullt unnlot å gripe inn av frykt for å gjøre vondt verre ved å fremprovosere krangel og rasende elever», heter det i dommen.

Saers har imidlertid anket dommen, og i november skal saken behandles i Borgarting lagmannsrett.

67-åringen håper hans sak skal bidra til at flere lærere velger å melde fra om vold og trusler.

– Hvorfor tror du dropper å rapportere om slike hendelser?

– Det handler om skam. Vi har en kodeks som sier at vi skal ha kontroll på klassen, og vi vil ikke være til bry for rektor med tyngende papirarbeid, sier han.