REVIDERER: Finansminister Siv Jensen (Frp) legger tirsdag frem den vårlige budsjettjusteringen.
REVIDERER: Finansminister Siv Jensen (Frp) legger tirsdag frem den vårlige budsjettjusteringen. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Bruker mer oljepenger

Den borgerlige flertallsregjeringen øker oljepengebruken med 6,9 milliarder kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansminister Siv Jensen øker bruken av oljepenger, men holder seg fortsatt under tre prosent når hun legger frem den vårlige budsjetttjusteringen.

2,9 prosent

Bruken av oljeinntekter anslås til 238 milliarder kroner, som tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland.

– Den høyere uttaksprosenten har blant annet sammenheng med at uroen i finansmarkedene i høst og vinter reduserte verdien av SPU, slik at fondet var omtrent 500 milliarder. kroner lavere ved årsskiftet enn anslått i budsjettet i fjor høst, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Spår lavere ledighet

I budsjettdokumentene skriver regjeringen at arbeidsmarkedet er i klar bedring, og arbeidsledigheten er «kommet godt ned over hele landet».

Regjeringen spår at ledigheten vil gå ned fra 3,8 prosent i fjor til henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent i år og neste år.

Sysselsettingen øker og andelen sysselsatte øker igjen.

Etter at Kristelig Folkeparti gikk inn i regjeringen har de borgerlige partiene flertall på Stortinget. Dermed blir det trolig svært små endringer når budsjettet skal behandles i Stortinget.

Avgifter

  • Engangsavgiften på motorsykkel går ned med i gjennomsnitt ti prosent fra 1.juli. Sammen med tidligere avgiftskutt blir noen modeller 50 - 60 tusen kroner billigere. Endringen gir staten 25 millioner mindre i inntekter.
  • Dagens ordning med redusert alkoholavgift for små bryggerier utvides til å omfatte produsenter av sider og lignende alkoholvarer.

Fritidskort for barn

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har lovet å gjøre fritidskort til barn til en nasjonal ordning.

– Vi vet at det er noen barn som ikke får lov, eller har råd, til å delta på fritidsaktiviteter, sa Ropstad da han presenterte KrFs seiere under forhandlingene om regjeringserklæringen.

Rundt 80 kommuner har en ordning med opplevelses- eller fritidskort i dag.

I den vårlige budsjettjusteringen setter regjeringen av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt med fritidskort. Arendal og Vadsø skal være pilotkommuner.

Slutt på bompenger

Frp-leder Siv Jensen varslet i sin tale til landsmøtet av regjeringen setter av 200 millioner kroner til å slette gjeld i bompengeselskaper.

Blant prosjektene som får glede av dette er Halsnøytunnelen i Hordaland, hvor det nå blir gratis å kjøre. Et annet prosjekt er FV 17 ved Godøystraumen i Nordland som forsvinner fem år før tiden.

Regjeringen setter av 250 millioner kroner for å forebygge forsinkelser og stans på den mest trafikkerte strekningen for tog mellom Lillestrøm og Asker.

Det settes også av 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane, mens fylkeskommunene får 25 millioner for å legge om til nullutslipp på hurtigbåter.

Penger til E18

Regjeringen setter av over 300 millioner til fremdrift av E18 vest for Oslo, melder Aftenposten. Strekningen er kostnadsberegnet til 15 milliarder og vil trolig få byggestart i 2020.

I desember kom det fram at regjeringen ikke ville gi penger til prosjektet, fordi Statens vegvesen hadde brukt om lag 340 millioner kroner mer enn de fikk bevilget i 2018.

Kjøkken på flere sykehjem

I landsmøtetalen var også Frp-lederen og finansministeren opptatt av at flere eldre skal få mat som er laget på sykehjemmet de bor.

– Den gode lukten av middag skal tilbake på sykehjemmet, lovet Jensen.

I den vårlige budsjettjusteringen oppretter regjeringen en ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.

På helseområdet setter regjeringen av fem millioner kroner til fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser.

Øker bostøtten

Regjeringen øker nivået for bostøtte i den vårlige budsjettjusteringen. Det betyr at rundt 18.000 husstander vil få økt bostøtte.

– Bostøtten er en treffsikker ordning som hjelper familier med svært lave inntekter til å håndtere boutgiftene sine bedre. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker bostøtten for å bedre boforholdene for barn, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til TV 2.

Andre saker

  • Regjeringen setter av ytterligere 50 millioner kroner i bredbådstilskudd. Dermed er de statlige bevilgningene til å bygge ut bredbånd oppe i 250 millioner kroner i år.
  • Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) setter av 100 millioner kroner til nytt utstyr i politiet.
  • Klimafondet «Nysnø» som ledes av Siri Kallvig får 100 millioner ekstra i egenkapital. Dermed får de tilført 500 millioner kroner i år.
  • De omstridte endringene i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli.
  • Det settes av 105 millioner kroner til lokale idrettsanlegg, gjennom kompensasjon av merverdiavgift.
  • Ifølge Dagens Næringsliv går regjeringen inn for å fjerne merverdiavgiften på 25 prosent på e-bøker. Endringen vil også gjelde strømmetjenester med e-bøker.