HØYT PRESS: For mange jordmødre er presset så høyt at de ikke makter å stå i det. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud, NTB Scanpix
HØYT PRESS: For mange jordmødre er presset så høyt at de ikke makter å stå i det. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Jordmødre vil ikke jobbe på fødeavdelingene

Ifølge Jordmorforeningen fører høyt press og dårlig rykte til at nyutdannede jordmødre ikke søker seg til landets største fødeavdelinger.

I sommermånedene juni, juli og august fødes det i gjennomsnitt fem flere barn i døgnet enn om vinteren.Bare i juli vil jordmødrene ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet i Oslo ta i mot cirka 900 barn.BekymretTil tross for store sesongvariasjoner, er grunnbemanningen den samme gjennom hele året. På grunn av høyt arbeidspress og dårlig rykte sliter nå fødeavdelingene med rekrutteringen av sommervikarer.Det gjør jord