– Innenfor en normal bruksperiode på opptil 5-6 år er ikke lenger aldring og stiv gummi noe problem, sier Jon Erik Ludvigsen i Dekkimportørenes Forening. (Ill.foto: Frank Williksen)
– Innenfor en normal bruksperiode på opptil 5-6 år er ikke lenger aldring og stiv gummi noe problem, sier Jon Erik Ludvigsen i Dekkimportørenes Forening. (Ill.foto: Frank Williksen)

Gamle dekk er ikke lenger så stort problem

Men noe annet er det svært viktig å sjekke.

I tiden som kommer vil et stort antall norske bilister kjøre sørover i Europa til ferie og fritid. Mye av turen vil gå på tyske motorveier – Autobahn – med lange strekninger med fri fart. For norske bilister som til daglig lever under et strengt regime når det gjelder fartsgrenser blir fristelsen da ofte for stor – og man slipper hestekreftene løs i hastigheter helt opp mot 200 km/t og enda mer.

Gjennom tidene har det vært mange historier om tekniske sammenbrudd, dekkeksplosjoner og andre hendelser som har hatt sin årsak i for dårlige forberedelser - og for svake kunnskaper om hvordan det faktisk er å kjøre under slike forhold.

Blir ikke like fort «gamle»

Ikke minst har dekk vært et tilbakevendende tema, og i tidligere år har det ikke vært så rent få som har kjørt for fort med for gamle dekk med for stiv gummi. Til slutt ble varmgangen for sterk – og dekket eksploderte. I en slik situasjon kan en alvorlig ulykke lure like om hjørnet!

– Gamle dekk og stor fart hører vel ikke sammen?

– Så enkelt kunne det sies, men det er ikke lenger helt slik i dag, svarer Jon Erik Ludvigsen, daglig leder i Dekkimportørenes Forening.

– I dag blir ikke lenger dekk «gamle» så fort lenger, på grunn av andre kjemiske sammensetninger i gummiblandingen, med langt lavere andel naturgummi enn hva som var vanlig før. I tillegg er det i dag sånn at når dekk henges bort for sesongen, stanser også aldringsprosessen på et vis.

Viktigere enn produksjonsdato

– Så de som snart gir seg i kast med Autobahn og motorveier i andre land på kontinentet behøver ikke lenger være så bekymret for «gamle dekk»?

– Nei, det er andre ting man bør ha større oppmerksomhet på. En ting er at dekkene har god nok mønsterdybde, at de har en hastighetsmerking som stemmer med de kjøreforholdene man møter, og at de til enhver tid har rett lufttrykk. Man bør også spandere en sjekk av støtdemperne. Gode støtdempere er avgjørende viktig for kjøresikkerheten.

– Før man gir seg i vei må man også ta hensyn til hvor tungt lastet bilen blir, og hva slags temperaturer man vil møte underveis. Alt dette er viktigere enn hvilken produksjonsdato som står på dekksiden, sier Ludvigsen til Broom.

Derfor er denne bokstaven så viktig

En sjekk av dekkene hører med før man drar avgårde på ferie.
En sjekk av dekkene hører med før man drar avgårde på ferie. Foto: Scanpix

Husk støtdemperne!

– Personbildekk har i dag en «sikker» levetid på 4-5 år, og innen dette er nådd, er som regel dekkene skiftet ut. Derfor blir heller ikke aldring noe tema her.

– Er ikke folk oppmerksomme på dette?

– Nei, noe av det folk bryr seg minst om på bilen, er dekk og støtdempere, til tross for at dette er komponenter som er så avgjørende viktige for sikkerheten. Når det gjelder dekk, vil man jo selv kunne se om for eksempel mønsterdybden er god nok, om dekket har skader og om lufttrykket er riktig.

– Med støtdemperne er det ikke fullt så enkelt, så mitt råd er at man tar seg tid til å få fagfolk til å sjekke om disse er gode nok eller om de trenger utskiftning. Dårlige støtdempere er noe av det farligste som finnes i en kritisk situasjon som for eksempel hard nedbremsing eller unnamanøver i høy fart, sier Jon Erik Ludvigsen videre.

Målet er ikke gebyrer

Han kan også fortelle at det nå arbeides aktivt for å etablere regulære dekkontroller langs hovedveiene etter mønster av mangeårige «dekk-razziaer» i både Sverige og Finland.

– Vi samarbeider blant annet med Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) for å få til dette. Slike kontroller skulle vi selvsagt hatt for lenge siden også her i landet, både av hensyn til miljø, dekk- og trafikksikkerhet. Det er ikke snakk om gebyrer og avskilting, men om informasjon, råd og bistand for å skape økt forståelse for hvor viktig dekket faktisk er.

– Husk at dekket er den delen på bilen som er resultat av flest kompromisser fordi det må ha allsidighet til å møte så mange forskjellige krav, slutter Jon Erik Ludvigsen.

Disse dekkene kan gi deg seriøse problemer på bilferien

Se video: Vet du hva TPMS betyr?