UTSATT FOR VOLD: Politiet i Oslo blir utsatt for mer vold fra flere ungdommer enn tidligere, viser en ny rapport.
UTSATT FOR VOLD: Politiet i Oslo blir utsatt for mer vold fra flere ungdommer enn tidligere, viser en ny rapport.

Mer ungdomsvold mot Oslo-politiet

Det er en økning i registrert vold og trusler mot politiet utført av personer under 18 år i Oslo.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiet blir stadig oftere hindret eller forulempet av ungdom, viser en ny rapport.

Onsdag ble Salto-rapporten lagt frem. SaLTo er et samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

Salto-rapporten tar utgangspunkt i politiets straffesaksregister (STRASAK).

Rapporten slår fast at det hvert år siden 2013 har blitt mer vold, trusler, forulemping og hindring av offentlige tjenestemenn. En av forholdene som bidrar til økningen er at det flere ganger er svært mange gjerningspersoner involvert.

I 2018 var det 173 personer mellom 18 og 22 år, og 82 personer under 18 år, som ble registrert med et straffbart forhold mot en offentlig tjenesteperson. Flesteparten av lovbruddene ble begått mot politifolk.

Det er en økning fra 2017, da 160 personer mellom 18 og 22 år, og 41 personer under 18, ble registrert med lovbrudd mot offentlige tjenestepersoner.

– Terskelen for vold er lavere

Visepolitimester i Oslo politdistrikt, Bjørn Vandvik, er bekymret for utviklingen.

– Det er noe vi ser generelt i kriminalitetsbildet blant unge at de er flere sammen og at terskelen for å bruke vold er lavere. Bruk av kniv og slagvåpen har økt. Respekten for autoriteter, også på skolene, er lavere, sier han.

BEKYMRET: Visepolitimester Bjørn Vandvik.
BEKYMRET: Visepolitimester Bjørn Vandvik. Foto: Hagen, Fredrik

TV 2 har tidligere skrevet om flere masseslagsmål blant ungdom i Oslo sentrum. Ved en anledning ble kamphanene aggressive mot politiet, og en 20 år gammel mann sparket en politihund som ble ledet av en betjent som forsøkte å få kontroll på situasjonen.

Visepolitimesteren forteller at politiet ser at unge kommuniserer på sosiale medier, og deretter samles i store grupper. Han tror dette bidrar til at mange blir mer oppildnet enn de ellers ville vært.

– Vi ser at denne gruppementaliteten bidrar til at situasjonen eskaleres, sier Vanberg. Vi må bygge tillit, samtidig må vi være kontante og ty til sanksjoner om vi mener det er nødvendig, sier Vandvik.

Unge gjengangere

Hovedvekten av lovbryterne er de såkalte gjengangerne. Ifølge rapporten står unge gjengangere - personer som er registrert med fire eller flere lovbrudd - bak 70 prosent av forholdene som blir anmeldt.

Totalt slår rapporten fast at det blir færre unge lovbrytere i Oslo. 97 prosent av barn i alderen 10-17 ble ikke registrert med et lovbrudd i 2018. Det er en svak økning fra 2017.

Likevel begår de unge gjengangerne stadig mer alvorlig og omfattende kriminalitet. 182 gjengangere sto bak 1385 straffbare forhold. Det er en dobbelt så mye som i 2015.

Kraftig økning i ran

I tillegg til at lovbrudd mot offentlige tjenestemenn øker, er det en kraftig økning blant personer under 18 år som er anmeldt for ran.

De unge gjengangerne er registrert i 65 prosent av tilfellene. De fleste registrerte tilfellene fant sted på kollektivtransport på kveldstid, og flere gjerningspersoner var involvert.