TILTALT: Tidligere fiskeriminister og Høyre-nestleder Svein Ludvigsen (72) anklages for å ha forgrepet seg på tre asylsøkere mellom 2011 og 2017. Bildet er tatt i juni 2013
TILTALT: Tidligere fiskeriminister og Høyre-nestleder Svein Ludvigsen (72) anklages for å ha forgrepet seg på tre asylsøkere mellom 2011 og 2017. Bildet er tatt i juni 2013 Foto: Anders Wiklund / TT

Svein Ludvigsen nekter for overgrep:

Undersøker om påstått overgrepsoffer har fått varige skader

Rettsoppnevnte sakkyndige skal vurdere om et av de påståtte overgrepsofrene til Svein Ludvigsen (72) har fått varige skader.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når rettssaken begynner i Tromsø 11. juni, er det ventet at den tidligere fiskeriministerens advokater vil be om at han får forklare seg uten publikum og presse til stede, får TV 2 opplyst.

Også bistandsadvokatene til de tre fornærmede asylsøkerne er ventet å be om ulike restriksjoner under de fornærmedes forklaringer.

En av de fornærmede har ifølge tiltalen en psykisk utviklingshemning, og han vil derfor ikke forklare seg i retten. I stedet vil det bli spilt av et tilrettelagt avhør som han allerede har gjennomført.

Nekter straffskyld

Tidligere statsråd, Høyre-nestleder og fylkesmann Svein Ludvigsen er tiltalt for å ha forgrepet seg på de tre unge, mannlige asylsøkere mellom 2011 og 2017. I tiltalen beskrives asylsøkerne som «underlegne, ressurssvake og særlig sårbare».

 • Norsk politiker fra Høyre.
 • Født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms.
 • Nestleder i Høyre i perioden 1990–1991.
 • Stortingsrepresentant for Troms i årene 1989–2001 og leder av næringskomiteen i 1993–1997.
 • Fiskeriminister i perioden 2001–2005.
 • Fylkesmann i Troms fra 2001 til 2014, men tiltrådte først i 2005.
 • Desember 2015 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep. Saken ble henlagt i april 2016 på grunn av bevisets stilling.
 • Desember 2017 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep på nytt av en annen person.
 • 3. januar 2018 ble Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede, inkludert overgrepsanmeldelsen som ble henlagt. Alle tre kom til Norge som asylsøkere.
 • Torsdag 4. januar ble han varetektsfengslet i en uke. Uken etter ble fengslingen forlenget med fire uker til 8. februar. Han ble deretter løslatt. Han erkjenner ikke straffskyld.
 • Før sommerferien tok Ludvigsen selv initiativ til å bli avhørt på nytt, med henvisning til at han ikke hadde hatt tilgang til egne notater under avhørene.
 • I august sendte statsadvokat Tor Børge Nordmo saken tilbake til politiet slik at de kunne sluttføre etterforskningen.
 • Onsdag 28. november tok statsadvokaten ut tiltale mot Ludvigsen.
 • Rettssaken er berammet i Nord-Troms tingrett 11.–25. juni.

Kilde: NTB/TV 2

Ludvigsen har hele tiden nektet for enhver seksuell kontakt med de fornærmede.

Ifølge tiltalen har Ludvigsen lurt asylsøkerne til å tro at han har hatt myndighet til å gi og frata dem norsk statsborgerskap.

Overgrepene skal ha skjedd både i Tromsø og Oslo – på Ludvigsens eiendommer, på fylkeshuset, i en parkert bil og på hoteller.

For to måneder siden ba bistandsadvokat Gunhild Bergan om at retten oppnevner en sakkyndig som kan vurdere om hennes klient har fått varig medisinsk invaliditet som følge av de angivelige overgrepene.

– Jeg kan bekrefte at det er oppnevnt en sakkyndig som skal vurdere min klients potensielle skader. Det har å gjøre med kravet om oppreisning, sier Bergan til TV 2.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke Ludvigsens to forsvarere, Ellen Holager Andenæs og Kai Vaag.

Gjenopptok henlagt sak

Den første anmeldelsen mot Ludvigsen ble levert i desember 2015, men politiet henla saken på bevisets stilling i april 2016.

Da politiet mottok en ny anmeldelse i desember 2017 og gjenopptok etterforskningen, ble også den tidligere henlagte saken gjenåpnet.

Anmeldelsen i 2017 kom fra en ansatt i uteseksjonen i en stor kommune på Østlandet, som hadde vært i kontakt med den fornærmede asylsøkeren. Den kommuneansatte vil være et sentralt vitne under rettssaken.

Den tredje fornærmede asylsøkeren, som i forbindelse med saken er har fått påvist en psykisk utviklingshemning, anmeldte aldri saken til politiet. Mannen ble kontaktet av Kripos, som hadde funnet beviser som tydet på at også han var utsatt for overgrep.

Mannens bistandsadvokat Håvard Flatland ønsker ikke å kommentere hva klienten har forklart i avhør.

Utvidet rettssaken

Før saken skal opp for retten, skal det i slutten av mai holdes et rettsforberedende møte for å planlegge saksgangen.

Da vil det også bli endelig klart om forsvarerne vil be om lukkede dører under Ludvigsens forklaring, dersom han i det hele tatt ønsker å forklare seg.

Politiet har avhørt nærmere 100 vitner i saken, og statsadvokat Tor Børge Nordmo opplyser at han vil føre drøyt 20 av dem for retten. Han ønsker ikke å kommentere bevisene i saken for øvrig.

Etter det TV 2 forstår, har forsvarerne foreløpig ført opp seks navn på sin vitneliste. De fleste av dem er personer bosatt i Troms.

Rettssaken var i utgangspunktet berammet fra 11. til 20. juni, men etter at partene hadde levert inn sine bevisoppgaver, valgte Nord-Troms tingrett nylig å utvide saken med fem dager frem til 25. juni.

«Det var etter ønske fra aktørene», bekrefter tingretten i en e-post til TV 2.