Oslo  20150414.
Illustrasjonsbilder av en bomstasjon i Oslo tirsdag ettermiddag. Bomring. Bompenger. Autopass.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Oslo 20150414. Illustrasjonsbilder av en bomstasjon i Oslo tirsdag ettermiddag. Bomring. Bompenger. Autopass. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Grøtt, Vegard Wivestad
Analyse

Her er opprøret mot bompenger sterkest

Den nasjonale kommunevalgmålingen fra Kantar TNS og TV 2 i mai bekrefter opprøret mot bompenger som lokale målinger har vist på Vestlandet.

Det er først og fremst menn som sier de vil stemme på listene som er etablert som en protest mot de stadig økende bompengene.

Til tross for det nye partiet «Folkeaksjonen mot bompenger» og to lokale lister, som sier nei til bompenger, er det bare mulig å stemme på bompengepartiene i 13 kommuner. Likevel får de en oppslutning på 3,5 prosent på det nasjonale kommunevalgmålingen fra Kantar TNS og TV 2 i mai..

For en måned siden fikk de 1,4 prosent.

I forrige uke presenterte Bergensavisen en Sentio-måling som viste at Folkeaksjonen mot bompenger var byens nest største parti med 20,6 prosent. En fylkesmåling fra Respons for Bergens Tidende viste 5,7 prosent i det nye Vestland fylke.

Den nasjonale målingen fra Kantar TNS for TV 2 bekrefter at opprøret foreløpig er sterkest på Vestlandet.

Blant de spurte i målingen i vestlandsfylkene er oppslutningen 13,2 prosent. Listene har også oppslutning i Oslo, på Østlandet og Nord-Norge, men så langt mye lavere.

Spørsmålet er hva som skjer i Oslo når byen om fire uker får 73 bomstasjoner, 53 av dem er helt nye og folk må betale begge veier i bommene.

Bakgrunnstallene viser at bompengelistene har langt høyere oppslutning blant menn enn kvinner. Oppslutningen er høyere blant ansatte i privat sektor enn blant de som jobber i offentlig sektor.

Selv om tallene er små, henter listene flest velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre, men også fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og velgere som satt hjemme ved stortingsvalget i 2017.

Arbeiderpartiet ligger med 26,4 an til historiens dårligste kommunevalg. Partiet mister flest av sine tidligere velgere til Senterpartiet. Partiet har klart høyere oppslutning blant kvinner enn blant menn og står sterkest blant ansatte i offentlig sektor. Oppslutningen er relativt jevn i de ulike aldersgruppene.

Fremskrittspartiet gjør det svakt med 8,9. Dårligere valg har de ikke gjort siden 1991. Målingen er på linje med de vi presenterte en uke før kommunevalget i 2015. Da endte Frp på 9,5. Det er flere av velgerne fra 2017 som forlater partiet enn som vil holde fast på det når de sier hva de vil stemme om det er kommunevalg. Hver sjette Frp-velger fra stortingsvalget i 2017 foretrekker Høyre. Frp har fire ganger så høy oppslutning blant mennene som er intervjuet som de de har blant kvinnene.

Høyre får 21,0. Lavere oppslutning har ikke kommunevalgmålingene fra Kantar TNS og TV 2 vist for partiet siden før kommunevalget i 2007 da de fikk 19,3. Partiet mister flest tidligere velgere til Arbeiderpartiet. Høyre står like sterkt blant kvinner som menn.

KrF får 4,1 prosent på spørsmålet om kommunevalg. Partiet står sterkest blant de eldste velgerne. Lekkasjen av velgere er størst til Høyre og Senterpartiet. Men andelen KrF-velgere fra 2017 som er lojale er nå høyere enn for flere av de andre partiene, noe som kan være et tegn på at tidligere velgerne nå er i ferd med å slutte rekkene etter den opprivende striden om retningsvalg.

Senterpartiet går tilbake 1,4 prosentpoeng til 12,4. Likevel vil det være partiets beste kommunevalg. Partiet står sterkest blant velgere over 60 år, og gjør det bedre i Innlandet og nord for Dovre enn i resten av landet.

SV får 6,8. Det ville vært det beste kommunevalget siden 2003. Oppslutningen er nesten dobbelt så høy blant kvinner som menn.

Venstre må med 3,3 prosent altså se seg slått av listene mot bompenger som får 3,5. Dette ville vært det dårligste kommunevalget for partiet noen gang. Andelen lojale velgere er lavere enn for de andre partiene på Stortinget.

Rødt ville satt ny rekord med god margin. 5,3 er mer enn et dobbelte av 2,0 som Rødt fikk i 20156 og forløperen RV fikk i 1999. Oppslutningen er klart størst i hovedstadsområdet.

MDG går mest tilbake i mai etter rekordtall i april. 4,7 ville likevel vært bedre enn de 4,2 partiet fikk for fire år siden. Partiets velgere bor i det SSB kaller svært sentrale eller noe sentrale kommuner.

Lokale lister får 2,3 prosent. Flere navngitte lister som stiller til valg blir oppgitt.

Liberalistene får 0,4, De kristne 0,3, Pensjonistpartiet 0,2 og Demokratene 0,2.

Om målingen

Kommunevalgmålingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med intervjuer av 987 stemmeberettigede i tidsrommet 29. april - 3. mai.

77,5 prosent av de spurte oppga partipreferanse da de ble spurt om hva de ville stemme dersom det var kommunevalg i morgen. Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.