– Vi utrydder dyr og planter fortere enn noensinne

FN advarer: Tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene.

En internasjonal rapport slår fast at økonomisk vekst og jordens stadig økende befolkning legger så enormt press på naturen at det truer vår eksistens og livskvalitet.Tap av naturlige habitater, klimaendringer, overfiske og forurensing er med på å skape denne krisen, slår forskerne fast.Truer vår eksistens«Tap av arter, ren luft og drikkevann utgjør en like stor trussel som den glob