Guri Melby under Venstres landsmøte i 2017.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Guri Melby under Venstres landsmøte i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

Nå er det kun venstre som er for:

Nekter å reforhandle om tredelt permisjon

Venstre er nå eneste parti i regjering som ønsker tredeling av foreldrepermisjonen. – En reforhandling av ordningen er uaktuelt, sier de.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den obligatoriske pappapermisjonen har blitt langvarig runddans. Hver gang den endres, koker debatten.

Det var Venstre som fikk gjennomslag for å innføre tredelt foreldrepermisjon i regjeringsplattformen i 2018.

Sterk motstand

Innføringen førte til aksjoner på Facebook fra kvinner som ikke føler seg klare til å gå tilbake til jobb så tidlig, og kvinner og menn som peker på at familiens livssituasjon gjør at det ikke passer at mannen er hjemme i 15 uker.

Det er mange ting som tilsier at det er bra både for barn og likestillingen at fedre tar betydelig andel permisjonstid. Forskning slår fast at mer tid sammen med far er sunt for barnas sosiale utvikling. Og i familier der fedre tar mye permisjon, er det i snitt mer likelønn.

Motstanderne mener ordningen gir for lite fleksibilitet. Hovedsaklig er det familier som ønsker at mor skal kunne ha en større del av permisjonen som er kritiske.

Motstanden til tredelingen har fått flere partier på Stortinget til å vakle. Både Høyre, KrF og Frp har vedtatt å gå inn for å redusere den obligatoriske fedrekvoten. Det gjør at Venstre står alene igjen som pådriver av denne tredelingen.

– Ikke åpne for reforhandling

Stortingsrepresentant for Venstre, Guri Melby, sier det uansett ikke blir aktuelt å gjøre endringer i dagens ordning så lenge denne regjeringen sitter.

Fedrekvoten

  • I 2013 ble fedrekvoten utvidet til 14 uker under Jens Stoltenbergs andre regjering
  • I 2014 ble den redusert fra 14 til 10 uker under Erna Solbergs regjering
  • I 2018 ble den økt fra 10 til 15 uker under Erna Solbergs regjering.

Tredeling av permisjonstiden betyr at de fleste velger at mor er hjemme mellom syv og 8,5 måneder etter fødsel, avhengig av om familien velger 100 prosent permisjon eller 80 prosent.

Resten av tiden er forbeholdt far. Familien kan også velge at far er hjemme to tredjedeler av den totale permisjonstiden hvis mor ønsker å gå tidligere tilbake til jobb.

– Denne regjeringens politikk er en tredeling av kvoten. Vi er ikke åpen for å forhandle dette på nytt, så det blir i hvert fall ingen endring i denne regjeringspersioden, sier Melby til TV 2.

– På en måte er det ikke overraskende at Frp vedtok dette. Det er det de har gått til valg på tidligere. Men det jeg stusser på er at Frp har vært et parti som har fokusert på menns rettigheter. Her mener jeg at Frp svikter fedrene, sier Melby til TV 2.

Mange menn synes det er vanskelig å gå til arbeidsgiver å si at de ønsker lenger permisjon enn det som er den obligatoriske kvoten.

Kvoten viktig for menn

– For menn er kvoter viktig. Frp svekker seg her som et parti som kjemper for menn og fedres rettigheter, sier Melby.

– All forskning viser at hvis vi lar det bli opp til foreldrene å fordele kvoten, så taper fedrene. Vi vet at mange menn ønsker seg mer enn ti uker permisjon, men hvis det ikke er obligatorisk, så synes mange det er vanskelig å få det til, sier hun.

Melby mener Venstre peker seg ut som partiet i regjering som sikrer god likestilling. Hun tror motstanden til kvoten beror i stor grad på at det tar tid å venne seg til nye ordninger.

– De siste årene har det vært lite forutsigbarhet for nybakte foreldre. Jo lenger ordningen finnes, jo mer vil den settes pris på, sier hun.

Frremskrittspartiet på sin side mener at familier selv bør kunne bestemme hvordan permisjonstiden fordeles.

– I FrP har vi tillit til at barnefamilier finner frem til gode løsninger for sin familie. Jeg er fornøyd med at vi har slått fast det som er vår primærpolitikk, nemlig å gi familiene valgfrihet og fleksibilitet. Det er også likestilling, sier familiepolitisk talskvinne i FrP, Silje Hjemdal, til TV 2.

Opprop

– Melby og jeg har ulikt syn på dette, og jeg er selvsagt forpliktet til regjeringserklæringen. Men jeg mener det vil være naturlig å vurdere hvordan ordningen fungerer, for å se om det er grunnlag for forbedringer, sier hun.

Hjemdal tok nylig imot et opprop som var signert av tusenvis av motstandere mot tredelingen.

– Jeg lovet dem å ta budskapet videre. Derfor vil jeg rose FpU for å ha løftet dette til landsmøtet vårt, sier hun.

– Mange barnefamilier er frustrerte over ordningen slik den er i dag, for eksempel foreldre som har vanskeligheter med å ta ut foreldrepermisjonen til en gitt tid, sier Hjemdal.