OPPRØR: Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen vant frem med bompengeopprør på landsmøtet.
OPPRØR: Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen vant frem med bompengeopprør på landsmøtet. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Frp vil bruke oljefondet til å slette bompengegjeld

GARDERMOEN (TV 2): Partiveteran Carl I. Hagen fikk Frp-landsmøtet med seg på bompengeopprør. Partiet vil bruke oljepenger på å slette all bompengegjeld.

– Forslaget er god gammel Frp-politikk, men det er grenser for hvor mye vi kan få til, sa Frp-leder Siv Jensen.

Uttalelsen kom etter at partiveteran Carl I. Hagen søndag fremmet følgende forslag:

«Når Oljefondet i første kvartal vokste med 738 mrd. kr. er den økonomiske situasjon radikalt forbedret for landet. Disse uventede merinntekter bør bl.a. benyttes til å slette all bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte prosjekter.»

Advarte mot realismen

Tidlig i debatten tok nestleder Sylvi Listhaug ordet og ba partifellene tenke på om det er realisme i å få gjennomført et slikt vedtak.

– Jeg tror mange mener vi skulle solgt handlegater i London og byttet det ut med motorveier i Norge. Men trenger vi flere saker der vi ikke har sjans til å levere, eller bør vi konsentrere oss om å bekjempe nye bypakker? sa Listhaug.

Opprør fra grasrota

En lang rekke talere tok deretter ordet for å støtte partiveteran Carl I. Hagen som med sitt forslag i praksis mener Frp skal gå inn for å slette all bompengegjeld.

– Jeg mener vi skal fjerne de jævla bommene, sa Jan Fredrik Vogt fra Vestfold.

Rundt om i landet vokser motstanden mot bompenger.

– Får vi de bommene som Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker så blir det Oslotilstander i Møre og Romsdal. Det nekter vi å godta. Vi vet vi kommer til å vinne kampen til slutt. Vi skal ikke være redde for det, sa fylkesleder i Møre og Romsdal Frank Sve.

– Det er velgerne vi skal ha til å stemme på oss, sa nyvalgt sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde.

Hardt ut mot de andre

Tidligere samferdselsminister og sentralstyremedlem Ketil Solvik-Olsen advarte også mot forslaget, selv om han støttet intensjonene.

– Jeg hater bompenger. Det er et utyske som ikke har noe i dette landet å gjøre. Jeg er enig med Carl om at vi hadde hatt statsministeren så hadde dette blitt landets politikk. Men dette får vi sannsynligvis ikke til nå. Vi skal ta kampen slag for slag, seieren ser vi langt der fremme fordi velgerne er enige med oss.

Solvik-Olsen minnet om at det for første gang har vært bompengemotstandere i regjering og skrøt av at Frp har fjernet bompengeforpliktelser for over 10 milliarder kroner. Han hadde lite til overs for at andre partier nå forsøker å gi inntrykk av at de har kjempet mot bompenger, og viste til at de ikke stemte for et forslag om kraftig kutt i bompenger i Stortinget.

– Jeg var på telefonen mange ganger med Knut Arild Hareide for at han skulle holde de løftene han ga oss i Nydalen. Han nekta. Han sveik oss, sa Solvik Olsen som minnet om at alle de andre partiene stemte mot kutt i bompengene slik de fire borgerlige partiene var enige om før regjeringsdannelsen i 2013.

Helt til slutt i debatten tok Frp-leder Siv Jensen ordet og sa hun merket seg stemningen i landsmøtet og ikke ville gå mot at partiet vedtok opprørsforslaget fra Carl I. Hagen, men at det er mange andre tiltak mot bompenger som vil bli prioritert først i forhandlingene med de andre partiene.

Her er Frps bompengevedtak

  • Når Oljefondet i første kvartal vokste med 738 mrd. kr. er den økonomiske situasjon radikalt forbedret for landet. Disse uventede merinntekter bør bl.a. benyttes til å slette all bompengegjeld for ferdigstilte og planlagte prosjekter.
  • Det ikke er bilistens oppgave å finansiere andre trafikanters transport-hverdag i byområdene. Det skal kreves forholdsmessighet mellom hva bilister betaler og hva man får igjen av bedre veikapasitet i byvekstavtaler.
  • Dagens byvekstavtaler forutsetter null vekst i biltrafikken. Dette må erstattes til å handle om utslippsmål i byområdene og ikke antall biler.
  • Dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker må gjennomgås og justeres, slik at kostnaden ved bompakkene reduseres kraftig gjennom valg av rimeligste løsning og etablere en avvikling på sikt av bompakker igjennom fremtidige statsbudsjett.
  • FrP i regjering og stortingsgruppen skal foreslå å opprette en statlig tilskuddsordning for viktige regionale veiprosjekter og tilbakeføring av sentrale fylkesveier til staten som riksveier.
  • Fremskrittspartiet lokalt bør bruke sin posisjon etter høstens kommunevalg til å kreve betydelig endring eller stans i alle bypakker. Fremskrittspartiets landsmøte krever at partiet på alle plan arbeider for å redusere og fjerne bompengeringer i byene.