Den 28 år gamle mannen er alt annet enn ukjent for politiet i hovedstaden.

Fra 2007 til 2017 er han domfelt 13 ganger. Til sammen lyder dommene på fengsel i over åtte år.

I hovedsak dreier det seg om trusler, tyverier, narkotikalovbrudd og forulemping av politifolk.

Fikk prøvetid

Da han sist gang slapp ut av fengsel i juli i fjor, tok det få dager før han truet en mann med batong, skjelte ut politiet og stjal øl fra butikken.

Dommen ble denne gangen gjort betinget fordi 28-åringen hadde vist tegn til bedring. Han hadde forholdt seg til meldeplikten uten å begå nye lovbrudd fra august i fjor til januar i år.

«Det er høyst uvanlig for tiltalte, som de siste årene gjentatte ganger har begått nye straffbare forhold bare få dager etter løslatelse fra soning», het det i dommen fra januar.

Men allerede 5. februar falt 28-åringen tilbake til kriminaliteten. Nok en gang ble han siktet for trusler, vold mot offentlig tjenesteperson og uforsiktig omgang med skytevåpen.

Fryktet oversoning

Mannen ble varetektsfengslet neste dag, og i to og en halv måned satt han fengslet.

Da fengslingsperioden utløp onsdag i forrige uke, valgte politiet imidlertid ikke å be tingretten om videre fengsling.

– Politiet så at det var en fare for oversoning dersom vi hadde holdt ham i varetekt. Det er bakgrunnen for at han ble løslatt, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Da mannen slapp ut av fengselet i Oslo en gang på ettermiddagen eller kvelden onsdag, dro han rett ut på byen, får TV 2 opplyst.

På vei hjem fra byen skal han ha truffet en annen mann i 20-årene. De to ble angivelig enige om å dra hjem til leiligheten hans.

Nekter straffskyld

Midt på natten ringte mannen i 20-årene til politiet og fortalte at han var blitt voldtatt. De to forble i fornærmedes leilighet frem til politiet kom frem og kunne pågripe 28-åringen.

Han skal frivillig ha latt seg pågripe, men nekter straffskyld for voldtekt.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i hva han har forklart om saken, men kan opplyse at han ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Bjørn Philipson.

Torsdag ettermiddag ble 28-åringen igjen varetektsfengslet i Oslo tingrett, denne gangen i fire uker, på grunn av faren for gjentakelse.

«At gjentakelsesfaren er høy, understøttes av at siktede nå med skjellig grunn mistenkes for å ha begått alvorlig kriminalitet under et døgn etter å ha blitt løslatt fra varetekt», heter det i kjennelsen.

Siktede samtykket til fengslingen. Påtalemyndigheten har varslet at de vil holde mannen varetektsfengslet frem til en rettskraftig dom i voldtektssaken.