SPAR TUSENER: Bruk tid på å fylle ut skattemeldingen, og du kan spare flere tusen kroner.
SPAR TUSENER: Bruk tid på å fylle ut skattemeldingen, og du kan spare flere tusen kroner. Foto: TV 2

I dag er siste frist – slik kan du spare flere tusenlapper

I kveld går fristen ut for å gjøre endringer i årets skattemelding. Det kan være mye penger å spare om du bruker tid på å fylle ut alle fradragene du har krav på.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 4. april ble skattemeldingen sendt ut til alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd i Norge.

Skattemeldingen, som tidligere gikk under navnet selvangivelse, er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

Når du mottar skattemeldingen på Altinn eller i posten, er det viktig at du sjekker at opplysningene i de ulike feltene er riktige.

– Hvis du ikke sjekker skattemeldingen, kan du risikere å betale for mye i skatt. Det kan være feil i opplysninger om inntekt, formue eller gjeld, og du kan gå glipp av fradrag du har krav på, sier Marta Johanne Gjengedal, som er divisjonsdirektør i Brukerdialog for Skatteetaten.

Utsettelse

Skjønner du at du ikke kommer til å bli ferdig med skattemeldingen, er det mulig å be om utsettelse.

– Hvis du skulle få dårlig tid, er det ganske enkelt å be om en måneds utsettelse, sier skattedirektør Hans Christian Holte, til TV 2.

– Det er veldig enkelt på skatteetaten.no. Det er en knapp å trykke på på nettsidene våre, men det må gjøres innen midnatt, sier Holte.

Skatteetatens kontrollører begynner nå jakten på om du har gjort noen feil, så du bør i det minste være trygg på at alle inntekter og formue har kommet med.

Foreldrefradraget

Skatteetatens tall viser at ni av ti av alle som mottar skattemeldingen digitalt hadde åpnet den per 29. april. Det betyr at 3,2 millioner hadde sjekket om de får igjen på skatten eller går på baksmell, men samtidig at 400.000 nordmenn ikke hadde gjort det.

Fristen for å levere inn skattemeldingen er ved midnatt 30. april. Dersom du bruker tid på å fylle ut alle skattefradragene du har krav på, kan du potensielt spare mange tusen kroner.

Divisjonsdirektør i Brukerdialog for Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal. Foto: Skatteetaten
Divisjonsdirektør i Brukerdialog for Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal. Foto: Skatteetaten

– Mange trenger ikke å endre skattemeldingen, i fjor brukte 70 prosent leveringsfritak. Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men vi vet ikke alt om deg og din økonomi. Det kan være ting som Skatteetaten ikke har forhåndsutfylt som kan føre til at du betaler for mye skatt, eller som kan føre til sanksjoner dersom du ikke oppgir det og det blir avdekket senere, sier Gjengedal.

Et av fradragene hvor man virkelig kan spare mye, er foreldrefradraget. Har du for eksempel to barn, har du rett på skattefradrag opptil 40.000 kroner. Foreldre har nemlig rett på opptil 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner per øvrige barn.

Her kan du fylle inn dersom du for eksempel har hatt dagmamma eller barnevakt. Du kan også skrive inn om du har hatt barna på fotballakademi eller andre fritidsaktiviteter i «SFO-tiden», eller hvis du må kjøre en omvei til jobb for å kjøre barna til skolen eller SFO.

Nye utleieregler

Hvis du betaler skatt av inntekter for utleie, får du fradrag for kostnader knyttet til utleieboligen. Dette kan for eksempel være kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter og forsikringer.

Tidligere har inntekter fra korttidsutleie av boligen din vært skattefrie. Dette gjaldt så lenge leieinntekten ikke oversteg 20.000 kroner i året, og du leiet ut mindre enn halvparten av boligen. I årets skattemelding er det ikke lenger slik.

Dersom du tjener mer enn 10.000 kroner i løpet av året på å leie ut egen bolig, må du nå betale skatt på disse inntektene. Med dagens ordning er det bare leieforhold som uten pause varer over 30 dager, og som ikke overstiger 20.000 kroner i inntekt, som er fritatt for skatt.

Når det gjelder inntekter fra leieforhold på under 30 dager, regnes 85 prosent av den årlige inntekten som overstiger 10.000 kroner som skattepliktig.

Enslig forsørger?

Hvis du er medlem i en fagforening, kan du hvert år få opptil 3850 kroner i fradrag for fagforeningskontingenten. Dette skal være normalt være automatisk utfylt i skattemeldingen, men det er likevel lurt å sjekke at tallet stemmer.

Med renter som stadig øker, kan det hende du har refinansiert boliglånet. Da kan du kreve fradrag for kostnader til takstmann, etableringsgebyr og andre omkostninger.

Hvis du har solgt aksjer eller verdipapir med tap, kan du har krav på fradrag for tapet. Husk for øvrig at du må rapportere det i skattemeldingen dersom du har kjøpt, solgt eller har verdier i kryptovaluta.

Kanskje har du gitt en pengegave til en veldedig organisasjon eller lignende. Hvis denne gaven overstiger 500 kroner, skal organisasjonen ha meldt det inn. Hvis ikke fradraget for dette står ferdig utfylt i skattemeldingen, må du kontakte dem du har gitt gaven til.

Skatteetaten opplyser at alle som mottar utvidet barnetrygd fra NAV kan få særfradrag om de er enslige forsørgere. Mottas halvt utvidet barnetrygd fordi barnet bor fast hos begge foreldre, gis det et halvt særfradrag. Dette tallet er som regel ferdig utfylt i skattemeldingen, og hvis ikke må du kontakte NAV.

Smart fordeling

Skattefradraget for pensjonister er på inntil kr 29.950 kroner, og avtar gradvis jo høyere pensjon du har. Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen sier dette regnes ut automatisk av skattemyndighetene, men at det i utgangspunktet er lurt å sørge for å ha en skatt som minst tilsvarer skattefradraget. Ellers får du ikke utnyttet fradraget fullt ut.

– I tilfeller der den ene ektefellen har så lav utlignet skatt at skatten blir lavere enn skattefradraget for alderspensjonister, vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter til denne ektefellen – eventuelle kapitalutgifter må flyttes motsatt vei, sier Hegdahl.

Man oppnår da at den ektefellen som i utgangspunktet hadde lavere utlignet skatt enn skattefradraget, likevel får utnyttet dette fullt ut.

– I tillegg bør alle ektefeller, ikke bare pensjonister, fordele inntektene sine slik at begge har minst 54 750 kroner i nettoinntekt. Dette sikrer at begge ektefellene får utnyttet personfradraget fullt ut. For å oppnå dette kan ektefellene fritt fordele kapitalinntekter og -utgifter. Arbeidsinntekt og pensjon, såkalte personinntekter, kan ikke fordeles, sier Hegdahl.

Lang reisevei?

Et fradrag hvor mange kan ha mye å hente, er reisefradraget. Hvis du har mer enn 64 kilometer reisevei tur-retur til jobb, har du krav på reisefradrag for utgifter som overstiger 22.000 kroner, opptil 70.500 kroner.

Dette fradraget regnes ut uavhengig av de virkelige utgiftene og hvilket transportmiddel du bruker. Et tips om du mistenker at du kan ha krav på dette, er å ta i bruk Skatteetatens reisefradragskalkulator.

I årets skattemelding er det gjort endringer i pendlerfradraget, som gjør at enkelte vil måtte betale mer enn 10.000 kroner mer i skatt.

Tidligere har alle pendlere nemlig hatt krav på 205 kroner i kostfradrag hver dag man bor i pendlerbolig. Til sammen gir det et fradrag på omtrent 50.000 kroner.

Nå gjelder imidlertid fradraget kun pendlere som ikke har mulighet til å koke vann i pendlerboligen.

– Kostfradraget er nå betinget av at skattyteren ikke har elektrisitet og rennende vann andre steder enn baderom. Begrensningen på 24 måneder gjelder fradrag for både kost og losji, men ikke når arbeidsgiver dekker kostnadene, sier Gjengedal.

Bruk fradragsveilederen

Faktisk er det mulig å endre skattemeldingen tre år tilbake i tid, så om du kommer på at du har glemt et fradrag, kan du gå tilbake senere.

I fjor leverte 250.000 skattemeldingen på fristen, så du er ikke alene om du enda ikke har levert.

Gjengedal slår fast at den største feilen man kan gjøre er å ikke åpne skattemeldingen, eller ikke se på mer enn om du har fått skatt til gode eller restskatt.

– Før fristen går ut, bør du sammenligne tallene med de oversiktene du har fra banken og arbeidsgiveren din. Tenk gjennom om det er mer du må oppgi, sier Gjengedal.

I Skatteetatens fradragsveileder får du enkelt vite hvilke fradrag du har krav på. Den finner du ved å klikke her.