NARKOBESLAG: Politiet har den siste tiden tatt flere ungdommer med narkotika. Bildene over viser et mobilbilde tatt av ungdom som ville selge videre, og et større beslag av Rivotril.
NARKOBESLAG: Politiet har den siste tiden tatt flere ungdommer med narkotika. Bildene over viser et mobilbilde tatt av ungdom som ville selge videre, og et større beslag av Rivotril. Foto: Politiet

Politiet bekymret for unge «gangstere» – finner narko-utstyr blant legoklosser

Politiet avdekker ungdommer helt ned i 11-årsalderen med narkotika. Nå ser de seg nødt til å advare publikum og foreldre.

Politiet på Østlandet ser en økende trend med svært unge ungdommer som bruker narkotika, oppbevarer våpen og kommer med trusler.

– Generelt opplever jeg en tendens i ungdomsmiljøet jeg aldri har sett maken til i løpet av mine 19 år i politiet. Jeg kaller det «gangster-tendenser», sier Anne-Kathrine Hofseth Gundersen, som er politiførstebetjent og leder for forebyggende avdeling i Ullensaker lensmannsdistrikt, til TV 2.

Hun ser nå et behov for å advare om utviklingen, og samtidig be foreldre om hjelp.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Selvskading og ansiktstatoveringer

Trenden politiet ser handler i stor grad om økende bruk av narkotika blant ungdom. Bare den siste tiden har politiet ved Ullensaker lensmannsdistrikt, som omfatter kommunene Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum, tatt rundt 30 ungdommer i alderen 18 og yngre.

– Det som bekymrer oss er den stadig økende andelen av de helt yngste som bruker narkotika. Vi har hatt unge som bruker narkotika før også, men ungdommer helt ned i 12-årsalderen har vi ikke sett før, sier Gundersen.

Flere i 13-14-årsalderen har kontakt med eldre etablerte brukere, og politiet har gjort flere beslag av Rivotril-piller. Rivotril er en egentlig en epilepsi-medisin, som særlig blandet med alkohol gir en ruseffekt.

– Vi har sett tilfeller av Rivotril-påvirkede ungdommer som har skadet seg selv eller tatovert seg i ansiktet, uten knapt å huske at det har skjedd. Disse pillene har vi funnet hos ungdommer helt ned i 14-årsalderen, sier Gundersen.

Ungdom tør ikke si fra

Politiførstebetjenten mener det virker som ungdom i større grad tenker på narkotika som noe lite farlig. I mange ungdomskretser har narkotika blitt helt normalt å snakke om.

– Vi har vært hjemme hos 13-åringer og funnet brukerutstyr liggende sammen med legoklosser. Det setter en støkk i betjentene, sier Gundersen.

I tillegg til en rekke narkotikabeslag, har politiet beslaglagt flere stort sett falske våpen hos ungdommer ned i 11-årsalderen. Ungdommer som sender trusler til andre barn gjennom Snapchat og andre sosiale medier tilhører ikke sjeldenhetene, og rundt juletider var det flere runder med slåssing og voldstendenser.

– Denne utviklingen skjer ikke bare i vårt område, også andre omkringliggende kommuner og politidistrikter melder om det samme, sier Gundersen.

Et problem for politiet er at andre ungdom ikke tør å si fra om det kriminelle som pågår.

– Vi hører om mange som tar helt avstand fra denne kriminaliteten, men som ikke tør å si noe i frykt for å bli frosset ut eller stemplet som tyster. Det synes vi er forferdelig trist.

Etterlyser sterke foreldre

Politiet har allerede avdekket mye, men er bekymret for veien videre hvis utviklingen fortsetter. Gundersen ønsker nå å få foreldrene med på laget.

Epilepsi-medisinen Rivotril brukes av ungdom for å oppnå rus. Foto: Politiet
Epilepsi-medisinen Rivotril brukes av ungdom for å oppnå rus. Foto: Politiet

– Vi er helt avhengige av å ha med foreldrene hvis vi skal bekjempe dette. Det ga en veldig god effekt da vi fikk bukt med slåsseproblemet for noen måneder siden.

Politiet opplever at mange foreldre er naive, og at det kommer brått på dem når de innser at deres barn driver med narkotika. Dette er samtidig noe politiet til en viss grad kan forstå, ettersom mange av ungdommene de har tatt, tilsynelatende fungerer fint på skolen.

– Det er også en del foreldre som skyver ansvaret over på skolen og kommunen, og forventer at de skal oppdra barna deres. Men det er foreldrene som er primærforebyggere og har hovedansvaret.

Gundersen er opptatt av at foreldrene må spre informasjon om problemet og være oppmerksomme. Hun etterlyser sterke voksenpersoner som setter klare grenser.

– Mange foreldre er redde for å sette grenser, men vi er avhengig av at man gjør det. Tiden er inne for å være tydelig med barna, og så må vi nok jobbe med forebygging helt ned i barneskolen, sier Gundersen.