– Det å ta vare på kirkebyggene betyr enormt mye. En så det store engasjementet etter at Notre-Dame brant. Vi vet at i tragiske hendelser og i gleder så søker vi til kirkene. Vi vet at det er mange som forfaller og renger sikringstiltak. Derfor bevilger vi 20 millioner ekstra for å sikre flere av kirkene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Han lanserte nyheten under et besøk i Stavanger Domkirke torsdag ettermiddag, en kirke som har flere konstruksjonsmessige likheter med katedralen i Paris.

Med 20 millioner ekstra dobler regjeringen bevilgningene til sikringstiltak av kirkebygg i år. I statsbudsjettet som ble vedtatt før nyttår ble det satt av 20 millioner kroner.

– Dette vil kreve store summer fremover. Vi håper å kunne sette av mer statlige midler til å istandsette kirkene, sier Ropstad til TV 2.

Da de fire borgerlige partiene forhandlet om regjeringsplattform fikk KrF gjennomslag for å utarbeide en strategi for vernede og fredede kirker.

– Nå jobber vi med en strategi for hvordan vi skal istandsette kirkene og ta vare på dem fordi det betyr noe for oss alle. Dette er et viktig skritt på veien for å ta vare på kirkebyggene, sim er en viktig del av vår kulturarv, sier Ropstad.

Det er sikringstiltak av de eldste kirkene som skal prioriteres.