BLE UNDERSØKT: Kvinnen fra Fredrikstad hevder at hun ble undersøkt gynekologisk mot sin vilje, og at jomfruhinnen hennes ble ødelagt under undersøkelsen.
BLE UNDERSØKT: Kvinnen fra Fredrikstad hevder at hun ble undersøkt gynekologisk mot sin vilje, og at jomfruhinnen hennes ble ødelagt under undersøkelsen. Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox

Fredrikstad-kvinne hevder hun mistet jomfruhinnen hos gynekologen – saksøkte staten

Da kvinnen fra Fredrikstad ikke blødde under sitt første samleie, krevde hun erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Denne uka tapte hun saken, og må betale over 30.000 kroner i saksomkosninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinnen, som er i 50-årene, fikk et illebefinnende i 2010.

Hun ble sendt til en gynekologisk undersøkelse, hvor hun mener at jomfruhinnen hennes ble brutt eller ødelagt.

Det var etter at hun ikke blødde under sitt første samleie, at hun gikk til søksmål mot staten.

Kvinnen tapte denne uka i Fredrikstad tingrett.

Det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken.

Kvinnen krevde 10.000 kroner i erstatning fra staten, ved Norsk Pasientskadeerstatning, for økonomisk tap, da hun mener at hun ikke er i stand til å verken jobbe eller fullføre skolegangen på grunn av hendelsen.

AVVISTE SØKSMÅL: Fredrikstad tingrett.
AVVISTE SØKSMÅL: Fredrikstad tingrett. Foto: Erlend Aas/Scanpix

Blødde ikke under første samleie

I rettsavgjørelsen kan man lese at kvinnen påstår at hun var jomfru på den tiden hun ble sendt til undersøkelsen, og at hun senere ikke blødde under sitt første samleie.

Derfor oppstod det mistanke om at hun ikke var jomfru.

Dette ble ifølge kvinnens forklaring svært problematisk på grunn av kulturen hun kommer fra.

Hun hevder at hun har fått psykiske vansker etter den gynekologiske undersøkelsen.

Pasientskadenemnda mener at kvinnen ikke kan sannsynliggjøre noen skade som gjør at hun kan få 10.000 kroner i erstatning.

«Retten forstår det slik at den vaginale ultralydundersøkelsen var så kortvarig at det ikke var tale om en reell undersøkelse. Under enhver omstendighet er det ingenting som tyder på at det oppsto skade på jomfruhinnen ved denne undersøkelsen. Det er heller ikke sannsynliggjort noen svikt ved behandlingen. Det er ikke opplysninger som indikerer at saksøker blødde under eller etter undersøkelsen,» står det i domsavsigelsen.

Ventet i fire år

«Det er mye som tyder på at frafall fra skole og mulig arbeidsuførhet skyldes andre forhold enn den gynekologiske undersøkelsen i april 2011, men dette er denne saken uvedkommende,» skrives det videre.

I domsavsigelsen blir det fremhevet at kvinnen ikke tok opp saken før fire år etter hendelsen, og da med sin fastlege.

«Imidlertid er det på det rene at bare under halvparten av alle kvinner blør ved første gangs samleie. Det er følgelig ikke slik at manglende blødning ved første gangs samleie er ensbetydende med at jomfruhinnen må ha vært brutt fra før», konkluderer retten.

Kvinnen må betale 30.545 kroner i saksomkostninger.