UTSATT: For innbyggernes sikkerhet er det viktig å øke kompetansen til landets drøyt 12.000 brannmenn. Landets nye brannskole har til nå kostet 45 millioner, men er utsatt på ubestemt tid.
UTSATT: For innbyggernes sikkerhet er det viktig å øke kompetansen til landets drøyt 12.000 brannmenn. Landets nye brannskole har til nå kostet 45 millioner, men er utsatt på ubestemt tid. Foto: NTB scanpix

Landets brannskole utsatt på ubestemt tid: – Galskap

Allerede i 2012 var regjeringen tydelig på at det er prekært å øke kompetansen hos landets brannmenn. Nå, syv år etter, er det bevilget over 55 millioner til ny brannskole, men selve skolen er utsatt på ubestemt tid. – Galskap, mener Brannmannsforeningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2012 konkluderte regjeringen med at det hastet å få på plass en utdanningsreform for å sikre kompetanse i landets brannvesen – for innbyggernes sikkerhet.

Deretter tok det tre år før Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk i oppdrag fra Justisdepartementet å utarbeide en fremdriftsplan for å gjennomføre utdanningsreformen for brann- og redningspersonell.

I 2015 ble det vedtatt at det skulle opprettes en fagskole for brann- og redningspersonell ved Tjeldsund i Ofoten i Nordland, da det ikke eksisterer en fagutdanning for brann- og redningspersonell her til lands.

Fagskolen skal erstatte dagens utdanning, hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller ved 110-sentral, for så å gå på grunnkurs for brannkonstabler, forebyggende kurs eller alarmoperatørkurs.

Stadige utsettelser

Den sårt tiltrengte brannskolen skulle etter planen starte opp i høsten 2018, men ble utsatt. Deretter var planen oppstart til studiestart høsten 2019.

I mai 2017 besøkte både statsminister Erna Solberg (H) og daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) den gamle brannskolen. De lovet da at den nye brann- og redningsutdanningen ville stå klar om to år.

Nå, når det har gått fire år siden den nye brannskolen ble vedtatt, har pipa fått en annen lyd. Hele skolen utsatt på ubestemt tid.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at nøyaktig fremdriftsplan og oppstartstidspunkt for ny brannskole ikke kan tidfestes.

– Galskap

Det er til nå blitt brukt rundt 45 millioner i prosjektavklaringsfasen for den nye brannskolen, mens ytterligere 10 millioner ble satt av i høstens statsbudsjett til videreføring av prosjektarbeidet.

OPPGITT: Leder Bjørn Rønning av Norsk Brannmannsforum mener det er galskap å ikke få fortgang på brannskolen.
OPPGITT: Leder Bjørn Rønning av Norsk Brannmannsforum mener det er galskap å ikke få fortgang på brannskolen. Foto: NTB scanpix

Bjørn Rønning, som er leder av Norsk Brannmannsforum og brannsjef i Stjørdal, er oppgitt over de mange utsettelsene og at skolen nå er utsatt på ubestemt tid.

– Den nye brannskolen skulle være et løft for hele brannvesenet. Når de nå har brukt 50 millioner, er det galskap at det ikke er fortgang på dette prosjektet, sier Rønning til TV 2.

Også ordfører Liv Kristin Johnsen i Tjeldsund kommune begynner å bli utålmodig.

– Jeg er ikke så happy med at vi ennå ikke har fått en oppstartsdato. Vi er nødt til å få en tidsplan snart, noe jeg også har etterlyst, sier Johnsen.

– Kostnadskontroll viktigere enn oppstart

TV 2 har forsøkt å få et svar på hvorfor den nye brannskolen stadig utsettes og nå er utsatt på ubestemt tid.

Når vi tar kontakt med direktør Roar Johansen ved Norges brannskole, opplyser han at det er DSBs prosjektleder Morten Støldal som kan uttale seg. Men Støldal ønsker ikke å svare på TV 2s spørsmål og henviser videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Når TV 2 kontakter DSB svarer de at Justisdepartement må svare på spørsmålene om den nye brannskolen.

Justis- og beredskapsdepartementet svarer følgende:

Ny brannfagskole

  • Vedtatt opprettet i 2015 med en treårig framdriftsplan utarbeidet av DSB på oppdrag fra justisdepartementet.
  • Det ble satt av 45,6 millioner kroner over statsbudsjettet i 2017 og 2018 til etableringen og ytterligere 10 millioner i statsbudsjett 2018.
  • Statsbygg har gjennomført en prosjektavklaringsfase, som ble avsluttet i februar 2019.
  • Statsbygg er nå i gang med å gjennomføre et forprosjekt.
  • Per april 2019 ennå ikke behovet for infrastruktur og skolebygninger utredet.
  • Fagskolen skal være toårig. Den skal ha plass til 160 elever årlig.
  • I tillegg skal den drifte utdanningstilbud for deltidspersonell med et forventet årlig behov på 1225 elever.
    (Kilde: DSB)

«Det er behov for ny infrastruktur ved Norges brannskole før ny fagskole kan starte opp. Arbeidet med ny infrastruktur vil følge retningslinjene for statlige byggeprosjekter. Statsbygg har gjennomført en prosjektavklaringsfase, som ble avsluttet i februar 2019. Statsbygg er nå i gang med å gjennomføre et såkalt forprosjekt. Den videre etableringen av fagskolen vil avhenge av de årlige budsjettprosessene. Dette innebærer at nøyaktig fremdriftsplan og oppstartstidspunkt for ny fagskole på nåværende tidspunkt ikke kan tidfestes. Hensynet til god kostnadskontroll og en kvalitativt god fagskole må også veie tyngre enn hensynet til tidspunktet for oppstart» skriver justis- og beredskapsdepartementet i en epost til TV 2.

Alvorlige konsekvenser

Allerede tidlig på 90-tallet begynte ansatte i brannvesenet å etterspørre en egen fagutdanning. Blant brann- og redningspersonell ble det derfor feiret da regjeringen i 2012 konkluderte med at det hastet å sikre kompetansen i brannvesenet.

En av grunnene regjeringen mente det hastet, var for å ta igjen det enorme etterslepet av manglende utdanning.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at dagens opplæring for deltidspersonell i brannvesenet ikke er i tråd med utfordringsbildet, for få gjennomfører opplæring og den er for differensiert.

DSB uttalte i 2012 at det ville bli alvorlige konsekvenser av eventuelle utsettelser av brannskolen. DSB ønsker ikke å kommentere hvilke alvorlige konsekvenser de mener det vil få at skolen nå er utsatt på ubestemt tid.