Ny studie: Dette slurver legene med

HÅNDHYGIENE: Leger bruker magefølelsen for å avgjøre når de skal bruke plasthanseker, viser studie.
HÅNDHYGIENE: Leger bruker magefølelsen for å avgjøre når de skal bruke plasthanseker, viser studie. Foto: Colourbox
«Magefølelsen» kan styre legenes hanskebruk, viser ny studie.

En forskningsgruppe ved Folkehelseinstituttet (FHI) og landets fire regionale kompetansesentre for smittevern har gjennom 12 fokusgruppeintervjuer med leger, pleie-, renholds-, og tannhelsepersonell, samt telefonintervju med 10 hygienesykepleiere, konkludert med at det slurves med håndhygienen i forbindelse med bruk av engangshansker i helsetjenesten.

«Det er ofte mangelfull håndhygiene i forbindelse med hanskebruk», lyder konklusjon.

Studien er ikke publisert ennå, men de viktigste funnene legges frem på Smitteverndagene 2019 på torsdag.

– Styrt av magefølelse

Leger oppgir at de er «styrt av magefølelse» og ikke har hatt tilstrekkelig opplæring om hanskebruk. De gjennomfører dessuten sjelden håndhygiene før eller etter hanskebruk.

– Man må huske at utvalget i studien ikke er så stort, men det legene sier gjenspeiler det store bildet. At det ofte er magefølelsen som styrer dette med hanskebruk. De oppgir at de har hatt lite opplæring rundt håndhygiene og bruk av hansker, sier seniorrådgiver Mette Fagernes ved avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging på FHI til TV 2.

Det er store variasjoner mellom ulike yrkesgrupper med tanke på når hansker brukes og hvorvidt håndhygiene utføres før og etter hanskebruk.

Tannleger oppgir at hansker i all hovedsak benyttes under pasientbesøk, men at det er utfordringer knyttet til håndhygiene før og etter. De har også utfordringer med korrekt bruk ved åpning av skuffer og skap.

Pleiepersonell oppgir at de bruker hansker mye av tiden, men de glemmer ofte håndhygiene før og etter bruken. Det samme gjelder renholdspersonell.

Hanskeeksplosjon gir økt smitterisiko

Fagernes forteller at det har vært en eksplosjon av hanskebruk i helsesektoren det siste tiåret, noe som paradoksalt nok også har bidratt til å øke risikoen for smittespredning, fordi mange bruker hansker feil.

– Hanskebruk kan gi økt i smitterisiko. Hansker kan gi en falsk trygghet, fordi man mister følelsen av at man blir skitten på hendene, og man ser at mange dropper håndhygiene både før og etter hanskebruk. Det er dessuten en fare for at man beholder hanskene på for lenge, og tar på skap, på tastaturet eller lignende med skitne hansker. Da øker man risikoen for å spre mikrobene rund i miljøet og videre til andre pasienter, sier Fagernes.

Hun påpeker videre at hansker er ikke alltid tette, og at det er lett å forurense håndleddet og hendene generelt når man tar av seg hanskene.

Lege: – Forbedringspotensial

Lege og gynekolog ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Christian Tappert, er leder for Legeforeningens kvalitets og pasientsikkerhetsutvalg.

Anbefalinger for håndhygiene

Alkoholholdig hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer. Ved korrekt utført hånddesinfeksjon drepes 99,99 prosent av de transiente mikroorganismene innen 20-30 sekunder, mens man ved korrekt utført håndvask mekanisk fjerner 99,90 prosent av den transiente floraen i løpet av 40-60 sekunder.

Ved korrekt utførelse er både hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann effektive og gode metoder for håndhygiene. Erfaringene viser imidlertid at man ved innføring av hånddesinfeksjon som metode lettere oppnår høyere etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger.

Hånddesinfeksjon er i tillegg mer skånsomt for huden på hendene, det er lettere å gjøre tilgjengelig der håndhygiene skal utføres og det er mer kostnadseffektivt. Hånddesinfeksjon er derfor anbefalt som metode for håndhygiene innen helsetjenesten.

Helsepersonells erfaringer og holdning til håndhygieneprodukter er avgjørende for bruk. For å oppnå god etterlevelse bør helsepersonell være involvert i utprøving og valg av produkter. Det bør være flere alternative produkter tilgjengelig.

Kilde: FHI

Han er ikke i tvil om at legestanden fortsatt har mye å gå på når det gjelder hanskebruk og håndhygiene.

– Det stemmer nok helt sikkert at det er et forbedringspotensial på dette området. Det er ikke mye som skal til for at man skal bli flinkere og det frustrerer meg. Det er viktig at man ser det fra et pasientperspektiv: Hvis jeg hadde vært pasient og visst at legen som skal operere meg ikke følger enkle retningslinjer for hygiene, hadde jeg blitt veldig bekymret, sier til TV 2.

Christian Tappert ved St Olavs Hospital. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs Hospital
Christian Tappert ved St Olavs Hospital. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs Hospital

Tappert sitter også i en referansegruppe for NOIS (Norsk overvåkings-system for antibiotikabruk og helsetjeneste-assosierte infeksjoner).

– Spør legen din om håndvask

Han tror likevel det er blitt rettet større fokus på disse tingene de siste årene.

– Jeg tror vi er på gang i riktig retning. Det er et sterkere fokus på at man ikke skal bruke klokker, ringer og lange ermer. Særlig hos de yngre lege, mener Tappert.

Tappert oppfordrer pasienter til å spørre legen sin om håndvask.

– Vi hadde en kampanje for noen år siden der pasienter ble oppfordret om å spørre legen om han hadde husket håndvasken, men ingen har noen gang spurt meg. Jeg vil absolutt oppfordre pasientene til å være obs på det. Det er lov å spørre legen sin om han har husket håndvasken.

Når skal man bruke hansker

Mette Fagernes ved FHI understreker at folk ikke har noen grunn til å bekymre seg dersom legen deres ikke bruker hansker. Under de aller fleste undersøkelser er det tilstrekkelig å være grundig med håndvasken.

– I helsetjenesten skal man bruke rene engangshansker ved kjent smitte, ved håndtering av urent utstyr eller urene overflater, når det er økt risiko for å kommer i kontakt med kroppsvæsker, ved risiko for kontakt med skadelige kjemikalier eller medikamenter eller når man har sår eller eksem på hendene, sier Fagernes.

– Hva kan folk flest lære av studien?

– Rene engangshansker er et viktig supplement til håndhygiene i helsetjenesten. Det er imidlertid viktig å huske på at hansker ikke erstatter håndhygiene, og at man må ta av seg hanskene og utføre håndhygiene straks man er ferdig med en uren oppgave, avslutter Fagernes.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook