Ine Eriksen Søreide (H) har denne uken hatt personlige møter med partigruppene til Høyre, Frp, Venstre og KrF for å få innspill til hvordan regjeringen bør forholde seg til saken, ifølge VG.

Det er blant annet vurdert å undersøke muligheten for å hente barna hjem til Norge, med humanitære organisasjoner som mellomledd, eller å øke den humanitære bistanden til leirene for å få inn medisiner og helsehjelp.

Fire norske kvinner og totalt seks barn sitter internert i leiren Al-Hol i Syria.

Bekymret for barna

Til NRK bekrefter Søreide at regjeringen har diskutert saken.

– Det er helt vanlig at en regjering konsulterer og diskuterer store og vanskelige saker i sine stortingsgrupper. Det har vi selvsagt også gjort i denne saken, sier Søreide til NRK.

Hun sier de jobber med å skaffe oversikt over situasjonen.

– Det er, som statsministeren har sagt, ikke aktuelt å hente hjem fremmedkrigere eller barna slik situasjonen er nå. Men vi er veldig bekymret for barnas situasjon. De opplever ting de ikke burde oppleve, sier Søreide.

Hun sier Norge er i kontakt med tolv andre europeiske land om saken, i tillegg til humanitære organisasjoner og hjelpeorganisasjoner.

– Det er også for å få vite mer om forholdene i leirene, og for å vurdere om det er noe de kan bistå med dersom det på noe tidspunkt blir aktuelt, sier utenriksministeren.

Raja tror på løsning

Venstres Abid Q. Raja er glad for at Søreide tok kontakt om saken.

– Det er veldig bra at utenriksministeren kom til vårt gruppemøte for å få innspill. Det er betryggende at regjeringen utforsker alle alternativer for hvordan man på best mulig måte kan hjelpe disse barna, sier Raja til VG.

I en undersøkelse for Dagbladet svarer 63 prosent av de spurte at Norge bør jobbe aktivt for å hente hjem disse barna.

Raja tror det vil være mulig å få regjeringen til å bli enig om å hente hjem barna, til tross for motstand fra Solberg og Frp-leder Siv Jensen.

– Jeg har stort håp og forventning om at en regjering som Venstre er med i gjør det den kan for å hjelpe disse barna. Det er positivt at UD er fremoverlente for å finne løsninger. Jeg har forståelse for de praktiske utfordringene, men det er viktig å vise politisk vilje, sier Raja.

(©NTB)