SKUFFET: Eirik Jensen uttalte seg til pressen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
SKUFFET: Eirik Jensen uttalte seg til pressen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tidspunkt for anke-saken er bestemt

Behandlingen av anken i Jensen/Cappelen-saken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag 5. november. Det er antatt at saken vil vare i 18 uker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag ble det kjent at lagmannsretten avviser ønsket fra Eirik Jensens forsvarere om å skille hans ankesak fra Gjermund Cappelens anke over straffeutmålingen.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, har ønsket å skille ekspolitimannens nye ankebehandling ut, men både Spesialenheten for politisaker og påtalemyndigheten har motsatt seg dette.

– Det må etter lagmannsrettens skjønn legges til grunn at vesentlige deler av bevisførselen vil være relevant både for vurderingen av Jensens skyldanke og for Cappelens straffeutmålingsanke, skriver lagmannsretten.

Elden har argumentert for at samfunnet vil spare penger på skille sakene for de to tiltalte. Videre mener han saken mot Jensen ikke blir godt nok opplyst fordi han ønsker å føre bevis om politimetoder og opplysninger som ikke kan føres under en felles straffesak.

Dette er påtalemyndigheten helt uenig i. Den mener tvert imot at en del bevisførsel må gjentas og at behandlingen av ankesaken vil ta unødvendig lang tid.

Den første ankebehandlingen, der juryens kjennelse ble satt til side, tok nesten fem måneder i retten.

Også Gjermund Cappelen vil ha felles ankebehandling med Eirik Jensen. Han mener straffen han fikk i tingretten, er for streng og vil ha større strafferabatt fordi hans tilståelse førte til opprullingen av saken mot politimannen.

Saken vil gå som meddomsrettssak med to fagdommere og fem meddommere.