DØMT: I over to år måtte moren til den fornærmede jenta vente på dommen. Retten dømte mannen til to år og ti måneder i fengsel.
DØMT: I over to år måtte moren til den fornærmede jenta vente på dommen. Retten dømte mannen til to år og ti måneder i fengsel. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Jente (7) ble voldtatt:

Overgriperen fikk strafferabatt fordi politiet somlet

Mens den lille jenta som ble voldtatt måtte vente i over to år før saken kom opp for retten, fikk overgriperen strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid. – Hårreisende, sier jentas mor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra moren anmeldte mannen for å ha voldtatt hennes syv år gamle datter, tok det to år og tre måneder til saken kom opp for retten.

Mens den lange saksbehandlingstiden har blitt en ekstra belastning for jenta og familien, får den domfelte mannen strafferabatt fordi det har tatt så lang tid å etterforske saken.

Mandag kom dommen i Kristiansand Tingrett. Mannen ble dømt til to år og ti måneder i fengsel, i tillegg må han betale 120.000 kroner i oppreisning.

Ifølge dommen fikk den dømte mannen fem måneders fradrag i straffen.

Både den norske grunnloven og den europeiske menneskerettighetsloven slår fast at alle har rett til å få saken sin avgjort av en domstol «innen rimelig tid». Hvis ikke det skjer, har man rett på kompensasjon.

Høyesterett har slått fast at en liggetid på rundt 12 måneder er brudd på den europeiske menneskerettighetsloven, men også kortere liggetid gir ofte strafferabatt. Det er lang tradisjon i Norge for å gi rabatt på straffen på grunn av treg etterforskning hos politiet og andre myndigheter.

Kan begynne livet igjen

Den fornærmede jentas mor sier hun er glad for at dommen endelig har kommet.

– Det er kommet en dom, og det er jeg veldig fornøyd med. Nå har vi ventet så utrolig lenge på dette. Det har ikke vært lett å hatt dette hengende over seg i så lang tid, sier jentas mor.

Videre sier hun at straffeutmålingen var helt grei, nå ser hun frem til å leve som normalt.

– Straffeutmålingen var helt okei. Det som er viktig nå, er at vi endelig kan bli ferdig. Nå kan vi legge lokk på saken, komme oss videre og leve som en normal familie igjen, sier moren til TV 2 om dommen.

Mistet troen på rettsystemet

Moren mener likevel strafferabatten er skuffende.

– Det er feil at den som har gjort noe galt skal tjene på at det er tatt så lang tid. Systemet er feil når den som har gjort noe galt, skal få rabatt, sier hun.

– At det tar to år og tre måneder fra jeg leverer inn anmeldelse til saken blir berammet, vitner om et system som ikke fungerer. Jeg mister rett og slett troen på rettssystemet. Det føles som et nytt overgrep når saken har tatt så lang tid, sier den fornærmede jentas mor.

Kritikkverdig

Jentas bistandsadvokat Tone Linn Thingvold purret på politiet en rekke ganger i denne saken og mener saksbehandlingstiden i saken er svært kritikkverdig.

Thingvold sier de er fornøyd med dommen, men at de er forberedt på at det kan komme en anke.

– Det er i tråd med det foreldrene ønsket. Først og fremst er det en stor lettelse, men det er fremdeles tvil ved om det vil bli anket, sier hun.

– Straffenivå ligger der det skal ligge. To år og ti måneder er en riktig straff ut i fra omstendighetene, sier advokaten.

Alderen og tiden er viktig

Thingvold mener at et særlig viktig moment i denne saken er den fornærmede jentas svært unge alder.

– Hun var syv år da overgrepet fant sted. Hun måtte også oppleve dette i sitt eget hjem, hvor hun skal kunne være trygg. Dette er åpenbart en stor påkjenning for et barn og gjør forholdet enda mer alvorlig, sier Thingvold.

Bistandsadvokaten påpeker også tiden som har gått i denne saken.

– Det er åpenbart en påkjenning å være under etterforskning, men det er snakk om et barn her. Og hensynet til barnet skal veie tyngre, sier Thingvold.

Den tiltaltes forsvarer, Maria Ursin Ingebrigtsen, ba om full frifinnelse for sin klient.

– Jeg har foreløpig ikke fått gått gjennom dommen med min klient, og ønsker ikke uttale meg før jeg har gjort det, sier Ingebrigtsen til TV 2 tirsdag.

Politiet beklager

Politiadvokat Johan Martin Kile i Agder politidistrikt sier at tidsforløpet i denne saken har vært vesentlig lengre enn hva som er vanlig og ønskelig.

– Vi beklager dette lange tidsforløpet sterkt, ikke minst på grunn av den økte belastningen det påfører den fornærmede i saken og vedkommendes familie, sier Kile.

Han forklarer at det er flere forhold som har påvirket tidsbruken i saken.

– I den aktuelle perioden har det på dette området vært en formidabel økning av saker i Agder politidistrikt, noe som har medført at etterforsknings- og påtalekapasiteten har vært svært presset. Dette forholdet har dessverre påvirket fremdriften i denne saken, sier han.

Ønsker tidsfrister

I dag er det ingen tidsfrister for etterforskning i saker som gjelder vold og seksuelle overgrep mot barn, men det ønsker en arbeidsgruppe som er nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet å endre på.

Denne arbeidsgruppen, som har jobbet med rapporten siden juli i fjor, har bestått av medlemmer fra Riksadvokaten, Kripos, Sør-Øst politidistrikt, Oslo tingrett, advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co.

– Dersom saksbehandlingsfristen på 130 dager for voldtektssaker opprettholdes, bør den også omfatte voldtekt av barn. Fristen i dag omfatter voldtekt av fornærmede barn mellom 14 og 18 år, og av myndige fornærmede. For arbeidsgruppen fremstår det som underlig at en ved innføring, og videreføring av en saksbehandlingsfrist for gjennomsnittlig saksbehandlingstid i voldtektssaker, ikke har inkludert voldtekt mot barn under 14 år, står det å lese i rapporten.

Arbeidsgruppen foreslår at saksbehandlingsfristen for voldtektssaker, som riksadvokaten har fastsatt i samråd med Politidirektoratet, også skal inkludere voldtekt av barn under 14 år.