FRIFUNNET: Marte Spurkland, programleder i 'Helsekontrollen' på TV 2. Foto: Espen Solli/TV 2
FRIFUNNET: Marte Spurkland, programleder i "Helsekontrollen" på TV 2. Foto: Espen Solli/TV 2

TV 2 frifunnet på alle punkter

TV 2 vant på alle punkter i Oslo tingrett etter «Helsekontrollens» omtale av helsekostfirmaet PM International.

Sjefredaktør Olav Sandnes i TV 2 sier det er en klok og riktig dom som har falt i tingretten.- Vi har på nytt fått bekreftet at vår kritiske journalistikk er berettiget og på ingen måte rettstridig, sier Sandnes.TV 2 ble saksøkt for 70 millioner kroner etter at «Helsekontrollen» blant annet omtalte helsekostfirmaet PM International som et «pyramideselskap».I dommen heter det at tingretten mener bruken av begrepet ikke nødvendigv