HJELP: Farida får nå støtte av en advokat fra FNs høykommisær for flyktninger.
HJELP: Farida får nå støtte av en advokat fra FNs høykommisær for flyktninger. Foto: Støttegruppen for Farida

FN stiller med advokat for Farida i lagmannsretten

FNs høykommisær for flyktninger (UNCHR) stiller med egen advokat når ankesaken til Farida (13) kommer opp i Borgarting lagmannsrett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sjansene for å vinne den femte runden i rettsapparatet har dermed økt, mener familiens advokat Arild Humlen.

– Man kan jo vanskelig få en tyngre aktør med seg inn i en rettssak enn FNs høykommisær for flyktninger, så det vil jo selvfølgelig bidra til å styrke saken, sier advokat Humlen.

Høykommisæren har i en skriftlig henvendelse anmodet om å bli representert av advokat Terje Einarsen i ankesaken som kommer opp i mai neste år.

Einarsen vil ivareta høykomisærens rettslige interesser i saken, og stille som advokat til støtte for familien sammen med advokat Humlen under rettssaken.

– Vi er ydmyke og veldig glade for at FN går inn og korrigerer de feilene Norge etter vår mening har gjort. Farida har fått en urettferdig behandling fra første stund, slik vi ser det, sier Merethe Engen Einarstvedt i støttegruppa for Farida på Dokka.

Humlen orienterte Utlendingsnemda (UNE) om dette på et rettsmøte om saken i dag.

– Vi har fått med oss Arild Humlens uttalelser, men vi er tilbakeholdne med å kommentere saker som skal opp i retten. Denne saken er berammet i mai 2020, og vi ønsker ikke å gå inn i saken nå, sier seksjonssjef i Utlendingsnemnda Katinka Kaupang til TV 2.

FN har formelt intervenert i saken for å få fram høykommisærens syn på flyktningekonvensjonen, noe retten aksepterer, opplyser Humlen.

– Jeg sloss jo for at vi skal få en riktig rettsanvendelse, og en riktig rettsanvendelse i denne sammenhengen er at vedtaket i Farida-saken er ugyldig, og at de derfor må tilbake som flyktning slik de opprinnelig var, sier advokaten.

– Bryter flyktningekonvensjonen

Farida ble tvangssendt til Afghanistan i 2015, familien. Familien hadde håpet å komme tilbake til Dokka etter å ha vunnet saken i retten tre ganger. Men etter seieren i høyesterett valgte Utlendingsnemda (UNE) i et vedtak i mai i fjor å tilbakekalle familiens flyktningestatus og oppholdstillatelse i Norge på et nytt grunnlag.

Tingretten ga UNE medhold, men ifølge Humlen mener høykommisæren at UNE gjorde feil da de begrunnet vedtaket med at det var trygt å sende familien til internflukt i Kabul.

Høykommisæren mener det er feil tolkning av flyktningekonvensjonen å anvende internflukt som grunnlag for opphør av familiens flyktningestatus, sier Humlen.

– Mener FNs høykommisær at Norge rett og slett bryter flyktningekonvensjonen?

– Ja, det mener FNs høykommisær for flyktninger. Dette er en uriktig tolkning av flyktningekonvensjonen, og flyktningers rettigheter, og det er i direkte motstrid med en av de viktigste hensynene i konvensjonen, nemlig å skape varige og stabile løsninger for verdens flyktninger.

– Hva forventer du av UNE nå?

– De kan omgjøre vedtaket og ta familien tilbake til Norge igjen, og så må de stoppe å anvende internflukt som opphørsgrunnlag for flyktninger i Norge, og innrette seg etter det høykommisæren sier er en riktig tolkning av flyktningekonvensjonen, sier Humlen til TV 2.

Uvanlig

Det er uhyre sjelden at UNHCR intervenerer på denne måten.

– Det skjer ikke ofte. Det er ganske eksepsjonelt med en sånn direkte intervensjon fra FNs side. Vanligvis i den grad høykommisæren blander seg inn i interne rettssaker, så gjør man det gjerne ved at man foretar en såkalt skriftlig redegjørelse overfor domstolene, men i dette tilfellet har høykommisæren funnet det nødvendig å foreta en aktiv intervensjon, for å delta aktivt i prosessen, for å sikre at FNs syn på hvordan konvensjonen skal forstås kommer godt til uttrykk.

Einarsen er ekspert på utlendingsrett og menneskerettigheter. Han har vært leder for dommerforeningens menneskerettsutvalg, og fast medlem av Utlendingsnemndas stornemd, og har publisert en rekke bøker og tidsskriftartikler innen menneskerettigheter, utlendingsrett og internasjonal strafferett.