En psykolog på Østlandet ble tirsdag dømt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinnelig pasient.

Mannen var ikke til stede da han i Vestfold tingrett ble dømt til ni måneders fengsel. Seks av månedene må sones.

Han må også betale kvinnen 50.000 kroner i oppreisning.

Psykologen har erkjent at han hadde seksuell omgang med kvinnen, men først etter at han hadde avsluttet behandlingen av henne. Derfor mener han at han ikke har brutt helsepersonelloven.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med mannens advokat. Kvinnens bistandsadvokat ønsker ikke å uttale seg om saken.

Befølt mens hun var innlagt

Da kvinnen var innlagt ved en psykiatrisk institusjon, skal psykologen ha befølt henne.

Psykologen har erkjent å ha hatt seksuell kontakt med kvinnen samtidig som hun var innlagt.

Etter at kvinnen var utskrevet, begynte de å ha samleier. Psykologen hevder at han innen da hadde sluttet som hennes behandler.

I dommen står det at fornærmede trodde hun skulle få behandling etter at hun var utskrevet.

I stedet drakk de alkohol og hadde seksuell kontakt. Psykologen kom ofte med vin til henne.

Retten har lagt vekt på at kvinnen var i en særlig sårbar situasjon og innlagt da den første seksuelle kontakten startet, og at forholdet pågikk over lengre tid.

Det var Fylkesmannen som anmeldte forholdet.

– Ikke i tvil

«Det ses hen til den store aldersforskjellen og den krenkelse det har vært i forhold til fornærmede,» skriver retten.

Retten har funnet bevist ut over rimelig tvil at tiltalte har handlet med forsett.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte var klar over at det seksuelle forholdet hadde sin årsak i pasientforholdet,» skrives det.

Dommen er enstemmig.