Erna Solberg: – Håper å se Frode Berg tilbake i Norge

ST. PETERSBURG/OSLO (TV 2): – Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie, sier statsministeren.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er i St. Petersburg i forbindelse med et internasjonalt dialogmøte om Arktis-spørsmål.

– Det er i Norges interesse at vi ivaretar og har et godt samarbeid med vårt store naboland innen fiskeri, miljø, søk og redning og folk-til-folk, sa Solberg.

GPS-jamming

Samtidig understreket hun at dette ikke endrer norsk politikk på områder hvor Norge og Russland er uenige.

– Vi står sammen med våre allierte hvor vi nå har felles politikk overfor Russland om at man gjør noe med folkerettsbrudd i Ukraina, sa Solberg.

Hun nevnte også bekymring for kårene for sivilsamfunnet i Russland, INF-avtalen og Norges generelle arbeid og sterke ønske om å se mer nedrustning, ikke opprustning.

Solberg tok også selv opp det faktum at både Norge og Finland har opplevd jamming av GPS-signaler fra Russlands side. Norge har tatt opp GPS-forstyrrelsene med Russland, og statsministeren beskriver problemene som krevende.

Senest i månedskiftet februar/mars rammet omfattende GPS-jamming store områder i Nord-Norge.

En øvelse der grensevakter og politi øvde på å håndtere hybride trusler langs grenselinjen til Norge, ble etter alt å dømme mål for Russlands elektroniske krigføring. Jammingen fant sted bare uker etter at Russland ble anklaget av Norge, Finland og NATO for elektronisk jamming i nordområdene.

– Den er krevende. Den påvirker stabiliteten i flysignalene. Det er derfor vi har tatt dette opp med russerne og lagt fram dokumentasjon overfor dem, sier Solberg om den elektroniske jammingen til NTB i St. Petersburg tirsdag.

– Vi har et arbeid ikke på et «megafon-nivå», men på et byråkratisk nivå for å vise at dette ikke bare gir Norge utfordringer på let, redning og søk, men at det også kan ha betydning når vi skal hjelpe russere. Det håper vi gjør inntrykk, for dette er et samarbeidsområde, understreker hun.

– Er det så enkelt som at Norge krever en stopp i disse forstyrrelsene?

– Vi mener det er viktig at ingen forstyrrer disse GPS-signalene, uansett hvor det er.

– Vi er opptatt av å ha et samarbeid med russerne på dette, for å få dem til å forstå hvilke utfordringer det gir, sa Solberg og pekte på at dette også kan gå ut over andre områder hvor Norge og Russland samarbeider godt.

Finlands president Sauli Niinistö tror at GPS-jammingen blir et tema under dialogmøtet. Han uroer seg over at vi står foran en ny kald krig, melder Svenska Yle.

Russland har ved flere anledninger de siste årene forstyrret GPS-signaler i Finnmark. Den norske etterretningstjenesten har pekt på at jammingen ikke bare er en ny utfordring for norsk og alliert øvingsaktivitet, men også en trussel mot sivil luftfart i fredstid.

Ifølge Etterretningstjenesten er GPS-jammingen et nytt element i det nye normalbildet som er under utvikling i nordområdene.

– Frodes interesser i forsetet

Spiontiltalte Frode Berg har innrømmet og spilt med åpne kort overfor russiske myndigheter at han var på et oppdrag for den norske etterretningstjenesten, men hevder at han ikke visste hva oppdraget gikk ut på og hva slags skade dette kunne utgjøre for Russland.

Statsministeren vil i liten grad kommentere Frode Berg-saken offentlig. Hun mener det ikke er i Bergs interesse.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Solberg på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse i forkant av møtet med Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg tirsdag.

Berg har siden 5. desember 2017 sittet fengslet i Moskva. Han er tiltalt for spionasje. Prosedyrer i saken holdes tirsdag, mens dom er ventet 16. april.

På spørsmål fra TV 2 om dette er en flau sak for Norge å fronte, svarer statsministeren:

Dette er Frode Berg anklaget for:

  • Frode Berg har vært under etterforskning for overtredelse av den russiske straffelovens paragraf 276 som omhandler spionasje mot den russiske stat, med en strafferamme på mellom 10 og 20 år.
  • Han ble pågrepet da han skulle postlegge to konvolutter i Moskva. En bunke med 3.000 euro i kontanter skulle sendes til en adresse i Moskva, mens et elektronisk lagringsmedium i en annen konvolutt skulle til en annen adresse.
  • Russiske myndigheter mener pengene skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.
  • Sikkerhetstjenesten FSB hevder at lagringsmediet inneholdt krypterte, skriftlige oppdrag til en russisk statsborger med tilknytning til et skipsverft utenfor Arkhangelsk.
  • FSB mener at Berg hadde oppdrag i Russland for E-tjenesten også i 2015 og 2016, mens han jobbet for grensekommisjonen.

– Jeg har egentlig ikke noen flere kommentarer til saken. Vi må respektere at det er en rettssak som pågår, og for det andre er det en ting som er det viktigste: Å sørge for at Frode Bergs sak blir ivaretatt på best mulig måte. Det er hans interesser som er i forsetet for oss, sier Erna Solberg til TV 2.

Statsministeren understreker at norske myndigheter har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie.

– Da er den viktigste jobben vår å ivareta hans interesser på en best mulig måte.

– Tror du han kommer tilbake til Norge i år?

– Jeg håper at vi skal se ham tilbake i Norge.

(TV 2/NTB)