Politiet i Berlin skal ha hentet ut informasjon fra kjørecomputeren i en Tesla, som viste at bilen kjørte i 197 km/t i 80-sonen. Etter hvert som bilene logger og lagrer stadig mer informasjon, åpner det også nye muligheter for de som ønsker tilgang til dette. Illustrasjonsfoto.
Politiet i Berlin skal ha hentet ut informasjon fra kjørecomputeren i en Tesla, som viste at bilen kjørte i 197 km/t i 80-sonen. Etter hvert som bilene logger og lagrer stadig mer informasjon, åpner det også nye muligheter for de som ønsker tilgang til dette. Illustrasjonsfoto.

Tesla-råkjører ble avslørt av sin egen bil

– Dette må vi se på i Norge også.

Bilene våre logger og lagrer stadig mer informasjon. Dette kan brukes til mange ulike formål. Blant annet har flere forsikringsselskaper lansert egne bilforsikringer basert på kjøreadferd.

Rent konkret gjøres dette ved at en smartplugg koblet til diagnoseporten i i bilen. Denne registrerer kjøreadferden og sender informasjonen til forsikringsselskapet. Kjører man defensivt, betyr det også lavere pris på forsikringen.

Men bilen lagrer også mye informasjon selv. Og denne informasjonen kan også brukes mot føreren.

197 km/t i 80-sonen

Det har vi fått et nytt eksempel på, i Berlin i Tyskland. Der har politiet brukt data fra kjørecomputeren i en Tesla som bevis for at sjåføren kjørte i 197 kilometer i timen i en 80-sone, i september i fjor.

Politiet i den tyske hovedstaden har også tidligere fått rettskjennelser på å kunne hente ut data fra kjørecomputere for å avsløre råkjørere, skriver avisen Der Tagesspiel.

Flere tusen sparer penger fordi de kjører pent

Kjører du altfor fort, skal du også være klar over at bilen kan loggføre dette og at denne informasjonen kan hentes ut i etterkant.
Kjører du altfor fort, skal du også være klar over at bilen kan loggføre dette og at denne informasjonen kan hentes ut i etterkant.

Fart er årsak til ulykker

– Vi må se på om vi kan bruke data fra kjørecomputeren i bilen for å kunne ta de verste råkjørerne. Det er et interessant tiltak som vi gjerne vil undersøke nærmere. Dersom politiet i Norge ønsker å ta dette i bruk så kan det fungere som et forebyggende tiltak for å luke ut de aller verste råkjørerne, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Han viser til at høy fart er en av hovedårsakene til halvparten av de alvorligste trafikkulykkene i Norge.

– Når du vet at selv om det ikke er kontroll her og nå, så kan politiet gå inn og se på data og finne den faktiske farten du hadde. Det kan virke avskrekkende, sier Steen, i en pressemelding.

Disse bilmerkene har de mest aggressive sjåførene

Politiet i Norge har også adgang til å hente ut informasjon fra bilenes kjørecomputere, dette gjøre blant annet når det er mistanke om høy fart ved ulykker. Foto: Scanpix
Politiet i Norge har også adgang til å hente ut informasjon fra bilenes kjørecomputere, dette gjøre blant annet når det er mistanke om høy fart ved ulykker. Foto: Scanpix

Brukes ved mistanke om høy fart

Utrykningspolitiet (UP) er imidlertid mer skeptisk til denne praksisen:

– Det blir veldig omstendelig, sier sjef i UP, Runar Karlsen.

– Vi har gode og sikre målemetoder som vi bruker langs veien. Både med øyeblikksmålinger med bruk av laser, og gjennomsnittsmålinger, sier UP-sjefen.

Ifølge Karlsen blir data fra kjørecomputere brukt i dag dersom det er mistanke om høy fart ved ulykker.

– Først og fremst i forbindelse med etterforskning av en alvorlig trafikkulykke. Så det vil bli i svært spesielle saker. Men det finnes jo mye data å hente ut fra et kjøretøy og det skal en være klar over, sier Karlsen.

– Hva skjer hvis man blir påkjørt av noen uten forsikring?

Se video: Slik måler UP råkjørerne