KUN FORSØK: Anniken Huitfedt har snekret sammen et kompromiss der Arbeiderpartiet vil innføre forsøk med leksefri skole.
KUN FORSØK: Anniken Huitfedt har snekret sammen et kompromiss der Arbeiderpartiet vil innføre forsøk med leksefri skole. Foto: Ole Berg-rusten/NTB scanpix

Ap vil ha forsøk med leksefri skole

Arbeiderpartiet vil innføre forsøk med leksefri skole, men sier nei til å pålegge skolene leksefri.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et flertall i et internt Ap-utvalg gikk inn for leksefri skole, der alle leksene skulle gjøres på skolen.

Men forslaget vakte kraftige reaksjoner, og i kulissene på landsmøtet ble det jobbet til langt på natt for å finne et kompromiss. Det innebærer at Arbeiderpartiet mener lekser i i hovedsak skal gjøres på skolen, men at det ikke skal være noe forbud for skoler mot å gi elevene hjemmelekser.

– Vi mener det er en veldig god balanse i dette forslaget som gjør at vi kan fortsette diskusjonen og innhente enda mer kunnskap om lekser, sier Anniken Huitfeldt som har ledet arbeidet med å snekre kompromisset om lekser.

Lekseforliket:

Arbeiderpartiet mener unødvendig leksepress må dempes, med leksebevisste skoler der hovedregelen er at skolearbeidet blir gjort i løpet av skoledagen.

Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, være tilpasset hver enkelt elev og oppgaver eleven mestrer, samt at det ikke tar for mye tid.

Kommuner og skoler som ønsker det kan i samråd prøve ut leksefri.

Arbeiderpartiet vil samle erfaringene fra slike forsøk nasjonalt for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om lekser i skolen, samt undersøke omfanget av lekser. SFO bør i større grad tilby leksehjelp som en del av tilbudet.

Partiet vil samle inn erfaringer fra lokale forsøk, før de tar stilling til om de ønsker å gå inn for leksefri skole.

Mange av de unge delegatene som hadde ordet i debatten mente hjemmelekser forsterker de sosiale forskjellene i skolen.

Nei til økt barnetrygd

Arbeiderpartiet har vedtatt at de ønsker å opprettholde barnetrygden på dagens nivå.

Et forslag om å øke barnetrygden fikk ikke flertall på landsmøtet.

Gratis skolemat

Arbeiderpartiet vil arbeide for å innføre et sunt og gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen, og starte innføringen ved at kommunene som ønsker det får tilskudd til dette.

– I vårt alternative budsjett for 2019 innførte vi penger til et skolemåltid til alle, istedenfor å øke barnetrygden. I første omgang med en egen andel på seks kroner dagen. Det er bra for barns helse, læring og for å bekjempe sosiale forskjeller, sa Huitfeldt.

Forslaget er i Arbeiderpartiets alternative budsjett for inneværende år beregnet til å koste rundt 1,6 milliarder kroner årlig. Uten egenbetaling vil ett enkelt måltid daglig koste over 2,3 milliarder kroner årlig.

Arbeiderpartiet vedtok også at de er positive til lokale ordninger med skolemat i videregående skole.

Arbeiderpartiet har også gått inn for at alle førsteklassinger skal få gratis skolefritidsordning etter skoletid.

Nye regler for seksuell trakassering

Arbeiderpartiet har vedtatt nye retningslinjer for trakassering. Et forslag om å sette en tidsfrist for å varsle, ble droppet.

I det opprinnelige forslaget til nye retningslinjer, het det at partiet som hovedregel ikke skal behandle saker som ble avsluttet for mer enn fem år siden.

Men flere sentrale Ap-politikere, blant dem Hadia Tajik og Anette Trettebergstuen, som på landsmøtet ble valgt som leder av kvinnenettverket, advarte mot en slik frist. Søndag ble retningslinjene vedtatt uten en slik frist.