Statens vegvesen har stadig kontroller av tunge kjøretøyer ute på norske veier. I dag har de vært i aksjon flere steder i Hedmark – og det ga resultater.

38 kjøretøy ble kontrollert. 17 av dem hadde mangler, 12 fikk bruksforbud. Av disse ble også fire anmeldt.

– Et taxifirma ble stoppet, der fører av taxibussen benyttet en annen sitt sjåførkort for å registrere kjøre- og hviletiden da han skulle hente skolebarn. Flere grove brudd. Flere taxifirmaer ble involvert da føreren viste seg å være ansatt i flere firmaer, i tillegg til sitt enkeltmannsforetak og kjørte flere taxier, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder Utekontroll i Statens vegvesen Hedmark.

Skal ikke transportere skolebarn

Dette førte til at Arbeidstilsynet og Statens vegvesen sammen utførte et direkte tilsyn med tre foretak.

– Det påviste meget dårlige rutiner og registreringer ved alle disse taxibedriftene, i forhold til kjøre- og hviletid og arbeidsmiljøloven. Slitne førere skal ikke transportere skolebarn. Det blir videre oppfølging av disse taxiforetakene, sier Finstad.

Advarer mot stuptrøtte sjåfører som ikke trenger å følge reglene

Ble tipset

Et polsk vogntog stoppet ikke for kontroll ved Husum kontrollstasjon. Vogntoget ble innhentet og anmeldt.

En bedrift ble også anmeldt for å ha utført ulovlig kabotasje og i tillegg ikke ha lov til internasjonal transport. Innenlands-transporten skjedde ved å bytte semitraileren med last, fra en til den anmeldte etter kontrollstasjonen. Statens vegvesen ble tipset og fikk stoppet dette.

Flere grove brudd

Ved Bergerønningen i Alvdal ble en sjåfør anmeldt for å ha benyttet annen manns sjåførkort for registrering av kjøre- og hviletid. Vedkommende hadde flere grove brudd på hviletidene.

Ved Kongsvinger ble et vogntog avskiltet på grunn av mange grove tekniske mangler, som blant annet dårlige bremser, sprekker i ramme og lekkasjer. I tillegg ble det stoppet flere med overlast.

Plutselig dro sjåføren noe opp fra sokken sin...

Se video: Storaksjon også fra UP denne uken