I ELBIL-SKYGGEN: Toyota Mirai er en av to hydrogenbiler som er til salgs i Norge. Her tanker en Mirai i Tokyo. (AP Photo/Yuri Kageyama)
I ELBIL-SKYGGEN: Toyota Mirai er en av to hydrogenbiler som er til salgs i Norge. Her tanker en Mirai i Tokyo. (AP Photo/Yuri Kageyama)

Miljøbilen «ingen» kjøper

Mens det var 195.000 elbiler på veiene ved årsskiftet, var antallet hydrogenbiler beskjedne 140.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hydrogenbiler er også nullutslippskjøretøyer og nyter godt av de samme fordelene som ladbare elbiler: ingen moms og engangsavgift, gratis parkering på kommunale parkeringsplasser og mulighet for å kjøre i kollektivfeltet.

Fjellinjen opplyser at hydrogenbiler fortsatt skal være fritatt for betaling i bomstasjoner i Oslo selv etter at elbiler må betale fra 1. juni.

Hydrogenbiler lager sin egen strøm og drives av elmotorer. Tanken fylles like kjapt som på en fossilbil, de har god rekkevidde og slipper bare ut vann.

Likevel har hydrogenbiler på ingen måte slått gjennom i Norge.

Få steder å fylle

En av grunnene er trolig at det ikke er mange hydrogenbiler tilgjengelig i markedet. Bare to modeller er i salg i Norge per i dag. Toyota Mirai koster dessuten 559.000 kroner, en kvart million mer enn en sammenlignbar Prius hybridbil. Hyundais hydrogen-SUV Nexo koster fra 585.900 kroner.

Et annet problem er at det er få steder hvor man kan fylle tanken. Uno-X har tre hydrogenstasjoner. Bor du langt unna en av disse, blir det tungvint å eie en slik bil.

Den andre aktøren som solgte hydrogen til privatkunder, Hyop, stengte sine stasjoner i september. To av Hyops stasjoner ble nylig overtatt av et annet selskap.

Satser på hydrogen

Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X Hydrogen, er likevel overbevist om at hydrogen vil spille en sentral rolle i fremtidens energimiks.

– Effektproblemet er det mest maktpåliggende. Allerede i dag er det problemer med effekt i strømnettet mange steder. Det må enten bygges ut et mer kraftfullt strømnett, eller så må man satse på flere spor enn bare batterielektrisk drift, sier Hertzenberg.

Organisasjonen Norsk hydrogenforum jobber med å fremme hydrogen som energibærer. Foreningens generalsekretær Kristian E. Vik mener markedet for hydrogenbiler vil vokse i land som Tyskland, hvor svakheter i strømnettet vil gi utfordringer når bestanden av ladbare biler vokser.

– Det vil komme betydelige kostnader for å bygge ut dette, og hydrogendistribusjon blir derfor et attraktivt alternativ, skriver Vik i en epost til TV 2.

Flere produsenter melder seg på

Ifølge Vik er det mye som tyder på at tyske bilprodusenter, blant annet Audi, vil starte serieproduksjon av hydrogenbiler i løpet av 2019 eller 2020.

– Tyskland har et mål om 400 stasjoner i 2023, og vi forstår at tysk bilindustri vil begynne å introdusere biler de kommende årene i takt med stasjonsveksten, uttaler generalsekretæren.

Roger Hertzenberg er klar på at hydrogendrift har store fordeler kontra batteriteknologi når store, tunge ting som skip, lastebiler og tog skal flyttes langt. Det gir ikke mening å frakte batterier som veier mange tonn, påpeker han.

– Hydrogen løser andre behov. Det er også slik at 25 prosent av Norges befolkning ikke har tilgang til ladeplass. Alle kan ikke kjøpe batterielektrisk bil, det fungerer dårlig. Med hydrogen tar det tre minutter å fylle tanken. Da har du 800 kilometer rekkevidde, og det er en veldig bra start.

– Så dere har tro på hydrogen?

– Ikke bare tror vi på det, vi promoterer det som den beste løsningen for transportsektoren. Vi er innstilt på å være med på denne satsingen til det omsettes store volumer.

Ønskes velkommen på Stortinget

Både Uno-X og Norsk hydrogenforum etterlyser tiltak fra myndighetene for å få på plass flere hydrogenstasjoner. Roger Hertzenberg opplever at det nå er de som må mase på myndighetene, mens det burde vært omvendt.

– Utslippsreduksjoner er et offentlig ansvar. Det er litt bakvendt at vi ønsker å gjøre mer enn myndighetene på det som er et miljøtiltak. Infrastrukturen må være på plass før bilene er klare, ingen vil kjøpe en bil man ikke kan fylle tanken på, sier Hertzenberg.

Frps Morten Stordalen, nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, vil gjerne møte Uno-X og høre om deres planer.

– Vi trenger å løfte debatten og få på agendaen at det er større valgfrihet for hvilke drivlinjer man kan bruke. Dagens debatt er litt sort/hvitt. Alle snakker om elektrisitet, men det er ikke løsningen for alle kjøretøy, blant annet tungbiler, sier Stordalen.

Han legger til at regjeringen jobber med å lage en egen hydrogenstrategi.

Tror på hydrogen

Helge Orten fra Høyre er enig i at staten gjennom Enova må bidra i en tidlig fase, enten det gjelder ladestasjoner eller hydrogenstasjoner.

– Ellers vil man aldri greie å rulle ut infrastruktur på kommersielle vilkår, sier Orten.

Han tror hydrogen vil spille en betydelig rolle som energibærer framover, spesielt for skip og tyngre kjøretøy som lastebiler og vogntog, der batteri ikke er en like god løsning.

– Hydrogen har de største fordelene inne maritim sektor og på større kjøretøy. Hvis man finner gode løsninger der med store aktører som har stort behov for denne typen energi, vil det kunne bidra til å utvikle infrastruktur og fyllestasjoner som også kommer personbiler til gode, sier Orten.