De to skipene passerte hverandre på trygg avstand, melder NRK.

Undersøkelsen av ulykken med tankskipet «Sola» TS og fregatten «KNM Helge Ingstad» har pågått for fullt siden ulykkesnatten 8. november i fjor.

Observasjonsseilasen natt til tirsdag ble gjort for å bidra til en enda bedre forståelse av hendelsesforløpet, for både politiet og Havarikommisjonen.

Målet med den planlagte seilasen var, ifølge havarikommisjonen, å gjennomføre den under forhold mest mulig like dem som var ved ulykkestidspunktet.