UTVIKLING PÅ 90-TALLET: Klimaminister Ola Elvestuen (V) forteller at utviklingen på 90- og 2000.tallet står for mye av økningen av nasjonale utslipp. Dette bildet av plattformen Draugen, som hadde produksjonsstart i 1993, er tatt i 2001. Foto: Falch, Knut
UTVIKLING PÅ 90-TALLET: Klimaminister Ola Elvestuen (V) forteller at utviklingen på 90- og 2000.tallet står for mye av økningen av nasjonale utslipp. Dette bildet av plattformen Draugen, som hadde produksjonsstart i 1993, er tatt i 2001. Foto: Falch, Knut

Høyere klimautslipp i dag enn i 1990

Etter 30 år med politiske vedtak, resolusjoner, avtaler og politiske diskusjoner er klimautslippene i dag høyere enn de var i 1990. Ingen reduksjon i utslippene er oppnådd på 30 år her i landet.

Diskusjonene om CO2-utslippenes påvirkning av klimaet startet allerede på 80-tallet. I 1989 vedtok Stortinget for første gang en målsetting om at norske klimagassutslipp skulle stabiliseres på 1989-nivå innen 2000. Det skar seg.Siden den gang har politikerne kommet med mange planer, blant annet Kyotoavtalen som ble vedtatt i 1997. Den sa at norske utslipp skulle reduseres med 20 prosent innen 2012. Det skar seg også.Så i 2008 og på nytt i 2012 lovet alle partiene på Stortinget,