Sola TS skal også delta i rekonstruksjonen, sammen med politiet, Equinor, Kystverket og Sjøforsvaret.

– Målet er å gjennomføre seilasen under forhold som er mest mulig like de som var ved ulykkestidspunktet, opplyser havarikommisjonen.

De skal ha folk om bord på fregatten, og muligens også på tankskipet, opplyser Dag S. Liseth i Havarikommisjonen til NRK.

Målet er å få en bedre forståelse av hendelsesforløpet.

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken kom det fram at mannskap på fregatten like forut for kollisjonen ikke klarte å skille mellom tankskipet og land.

Lysforholdene er viktige når de nå skal seile denne ruten, sier Liseth.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola i november i 2018. Fregatten er nå fraktet til Haakonsvern i Bergen.

(©NTB)