NVE: Dette er de 13 beste områdene for vindmøller

NVE har pekt ut 13 områder som etaten mener er best egnet for utbygging av vindkraft.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NVEs vindkraft-plan ble presentert klokken 10 mandag.

– I Norge har vi kjempegode forutsetninger for vindkraft. Det blåser veldig mye. Men vi har også veldig store naturverdier og friluftsverdier. Da er det om å gjøre å finne balansen, sa vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund under presentasjonen.

De 13 områdene NVE mener er best egnet for utbygging av vindkraft på land, fordeler seg over hele landet og i alle fylker utenom Troms, Oppland og Akershus.

Områdene ligger ikke helt på kysten eller på høyfjellet.

– Ikke fritt fram

Lund understreket at kartet ikke må leses som at NVE mener det skal være fritt fram for vindkraft i områdene som er merket med grønt på kartet.

– For det første så foreslår vi at om lag en tredel av arealet innenfor områdene ekskluderes allerede nå. Også i de øvrige delene av områdene vil det være fulle konsesjonsprosesser, minst like grundig som i dag. Det er ikke fritt fram for vindkraft i disse områdene og det er ingen utbyggingsplan, det er en faglig vurdering av områdene som er mest egnet for vindkraft når en har hensyntatt vindressurser, nett og natur- og miljøhensyn, sa NVE-direktøren.

VINDKARTET: Kartet viser de best egnede områdene for utbygging. Illustrasjon: Rambøll/NVE
VINDKARTET: Kartet viser de best egnede områdene for utbygging. Illustrasjon: Rambøll/NVE

Mange hensyn

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) var til stede under presentasjonen. Freiberg sa at regjeringen vil legge til rette for lønnsom vindkraftutbygging, samtidig som viktige miljø- og samfunnsinteresser ivaretas.

– Utbygging av lønnsom vindkraft skaper verdier verdier og arbeidsplasser. I tillegg gir det klimavennlig energi som kan erstatte bruk av fossil energi i flere sektorer, sa Freiberg.

– Dette har også negative virkninger for miljø, landskap, friluftsliv, reindrift, lokalbefolkning og så videre. Derfor er det viktig å unngå de mest sårbare områdene og for store ulemper for folk.

Lokal motstand

De to siste årene har NVE vurdert 43 områder med tanke på utbygging av vindkraft. Sonene er vurdert med tanke på dyreliv, landskap, naboer, friluftsliv, sivil luftfart og en rekke andre momenter. Av de 43 områdene er 13 vurdert som gunstige for utbygging.

Mange steder der vindkraftutbygging står på trappene har det dannet seg grupperinger av ulik størrelse som viser sin motstand mot utbygging. TV 2 har nylig omtalt prosjekter ved Stølsheimen i Hordaland og i Agder, der utbyggerne møter kraftig motstand. Flere steder i Agder er nå vindkraftselskaper på utkikk etter de beste områdene.

​Naturvernforbundets Maren Esmark har tidligere sagt til TV 2 at hun er redd for hvilke konsekvenser nasjonal ramme kan få.

– Vi håper jo at myndighetene her strammer inn, og at vi ikke får vindkraft i urørte naturområder, sier Esmark.

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft skal nå sendes på høring.