Det blir stadig mer tungtransport på norske veier. Så langt i år har denne typen kjøretøy vært involvert i over halvparten av dødsulykkene. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Det blir stadig mer tungtransport på norske veier. Så langt i år har denne typen kjøretøy vært involvert i over halvparten av dødsulykkene. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Tunge kjøretøy involvert i over halvparten av dødsulykkene

Starten av året preget av vanskelige kjøreforhold.

Hele syv personer mistet livet i trafikken i mars. Det er en kraftig økning sammenlignet med samme måned i fjor. I mars 2018 mistet to personer livet.

Hittil i år har 17 personer omkommet i trafikken mot 16 personer på samme tid i fjor. Og her viser statistikken at de tunge kjøretøyene er sterkt overrepresentert.

Tunge kjøretøy har nemlig vært involvert i 11 av dødsulykkene i trafikken så langt i år.

Med denne bilen har de klart noe ganske utrolig

Mer godstransport

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til disse ulykkene, men det er oppsiktsvekkende at tunge kjøretøy er involvert i såpass mange dødsulykker. Jeg kan ikke se at vi har sett et så høyt antall de senere årene, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Dette skjer samtidig som det blir stadig mer tungtransport på norske veier.

I 2013 kjørte det rundt 500 millioner tonn gods årlig på norske veier. Prognoser tilsier at dette vil fortsette å øke til 700 millioner tonn gods mot 2040.

Bilen høres nesten ut som et tog – vet du hva det kan skyldes?

Rundkjøringene kan være skumle på vinterstid. Her skjer det også mange ulykker, gjengangeren er at man holder for høy fart inn mot rundkjøringen og ikke rekker å bremse ned.
Rundkjøringene kan være skumle på vinterstid. Her skjer det også mange ulykker, gjengangeren er at man holder for høy fart inn mot rundkjøringen og ikke rekker å bremse ned. Foto: Broom

Dårlig skodde vogntog

– Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Som oftest er det ikke sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme. Skulle du være uheldig og havne over i motsatt kjørefelt, har du ingen ting å stille opp med hvis du møter på et vogntog, sier Johansen, i en pressemelding.

Godstransporten skal fram over hele landet, uavhengig av veistandarden. Som tidligere år har det også i vinter vært fokus på utenlandske vogntog som er altfor dårlig skodd for norske vinterveier. Ofte skorter det også på kunnskapsnivået hos sjåførene, som får et ublidt møte med norsk vinter.

Første kvartal av året er preget av ekstra krevende kjøreforhold mange steder. Da øker også risikoen for ulykker. Foto: Trygg Trafikk.
Første kvartal av året er preget av ekstra krevende kjøreforhold mange steder. Da øker også risikoen for ulykker. Foto: Trygg Trafikk.

Vanskelig start på året

– Store deler av det norske veinettet består av smale og svingete veier uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne stå i mot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og god avstand til bilen for deg, sier Johansen.

De siste fem årene viser at andelen av involverte tungbiler i dødsulykker er langt høyere i årets første kvartal, sammenlignet med resten av året.

– Årets første tre måneder er ofte preget av vanskelige kjøreforhold. Det kan være manglende brøyting og generelt vanskelig føre som gjør det utfordrende å ferdes på veiene. Godt vedlikehold på vinterstid er viktig for å forebygge ulykker med tunge kjøretøy også framover, avslutter Johansen.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Se video: Her krasjtester de nye Tesla Model 3