SPAREEKSPERT: – Du er selv ansvarlig for å passe på at alt som står i skattemeldingen er korrekt, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl.
SPAREEKSPERT: – Du er selv ansvarlig for å passe på at alt som står i skattemeldingen er korrekt, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Snart kommer skatte-meldingen – dette er nytt

På torsdag kommer skattemeldingen, og du får vite om du går på en skattesmell. I år er det også noen nye poster du bør være klar over.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 4. april sendes skattemeldingen ut til alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd i Norge.

Skattemeldingen, som tidligere gikk under navnet selvangivelse, er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld.

Når du mottar skattemeldingen på Altinn eller i posten, er det viktig at du sjekker at opplysningene i de ulike feltene er riktige.

– Du er selv ansvarlig for å passe på at alt som står i skattemeldingen er korrekt. Dersom det er feil som du kunne ha oppdaget, kan det medføre en tilleggsskatt, advarer forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Du kan også gå glipp av viktige fradrag. I år er det noen helt nye poster i skattemeldingen som du bør være klar over.

Mindre gunstig å leie ut

Det blir stadig mer vanlig å leie ut sin egen bolig, særlig på grunn av Airbnb.

Tidligere har inntekter fra korttidsutleie av boligen din vært skattefrie. Dette gjaldt så lenge leieinntekten ikke oversteg 20.000 kroner i året, og du leiet ut mindre enn halvparten av boligen.

Slik er det ikke lenger. Dersom du tjener mer enn 10.000 kroner i løpet av året på å leie ut egen bolig, må du nå betale skatt på disse inntektene.

Med dagens ordning er det bare leieforhold som uten pause varer over 30 dager, og som ikke overstiger 20.000 kroner i inntekt, som er fritatt for skatt.

Når det gjelder inntekter fra leieforhold på under 30 dager, regnes 85 prosent av den årlige inntekten som overstiger 10.000 kroner som skattepliktig.

Om du for eksempel tjener 30.000 kroner i året på å leie ut via Airbnb, og alle leieoppholdene har vært under 30 dager, blir regnestykket slik:

Korttidsutleie:

Inntekt på 30.000 i løpet av et år

Minus 10.000 i sjablongfradrag

20.000 x 85 % = 17.000

Den skattepliktige inntekten blir i dette tilfellet 17.000 kroner. Det vil med en skattesats på 23 prosent, gi en skatt på 3910 kroner.

Dårlig pendlernytt

For å sørge for at du sitter igjen med mest mulig av inntekten din, må du huske å fylle ut alle fradragene du har krav på.

– Mange vet ikke hvilke fradrag som gjelder dem. Har du for eksempel refinansiert boliglånet, kan du få fradrag for kostnaden til dette. Har du barn under 12 år, kan du få fradrag for barnepass og fritidsaktiviteter gjennom foreldrefradraget. Her er det snakk om 25.000 kroner for det første barnet og 15.000 for øvrige, sier Sandmæl.

I årets skattemelding er det gjort endringer i pendlerfradraget, som gjør at enkelte vil måtte betale mer enn 10.000 kroner mer i skatt.

Tidligere har alle pendlere nemlig hatt krav på 205 kroner i kostfradrag hver dag man bor i pendlerbolig. Til sammen gir det et fradrag på omtrent 50.000 kroner.

Nå gjelder imidlertid fradraget kun pendlere som ikke har mulighet til å koke vann i pendlerboligen.

Divisjonsdirektør i Skattedirektoratets Brukerdialog, Marta Johanne Gjengedal. Foto: Skatteetaten / Bård Brinchmann Løvvig
Divisjonsdirektør i Skattedirektoratets Brukerdialog, Marta Johanne Gjengedal. Foto: Skatteetaten / Bård Brinchmann Løvvig

– Kostfradraget er nå betinget av at skattyteren ikke har elektrisitet og rennende vann andre steder enn baderom. Begrensningen på 24 måneder gjelder fradrag for både kost og losji, men ikke når arbeidsgiver dekker kostnadene, sier Skattedirektoratets divisjonsdirektør i Brukerdialog, Marta Johanne Gjengedal.

Nytt skjema

Skatteklasse to er fjernet fra og med 2018. Det innebærer at man ikke lenger får et forhøyet personfradrag når man forsørger ektefelle med lav eller ingen inntekt.

Det er også verdt å merke seg at det er et nytt skjema for utfylling av gevinst, tap, utbytte, formue på aksjer og andre finansielle produkter. Tidligere har dette hørt hjemme i skjema RF-1059.

– Nå er det RF-1159, med egne poster for verdipapirfond aksjedel, norske aksjer og utenlandske aksjer, sier Gjengedal.

I årets skattemelding er det opprettet en ny post, 1.5.13., der du kan oppgi navn og e-postadresse på en fullmektig eller kontaktperson som du ønsker at Skatteetaten tar kontakt med om dine skatteforhold.

Ny skattemelding

Skatteetaten utvikler nå en helt ny skattemelding. Etter planen vil mange lønnsmottakere og pensjonister få den nye skattemeldingen i 2020.

– Vi planlegger også for at noen skattepliktige får den nye skattemeldingen i 2019. Dette vil være et mindre utvalg personer med enkle skatteforhold, det vil si at de for eksempel ikke har aksjer og verdipapirer eller driver næringsvirksomhet, sier Gjengedal.

Den nye skattemeldingen vil være forhåndsutfylt med opplysninger slik man er vant til, men den har fått et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer, som grupperes etter hva som hører naturlig sammen. Et eksempel er temaet «Bank og lån».

– En annen endring er at du vil få mer aktiv veiledning i skattemeldingen, ved at du stilles relevante spørsmål og gjøres oppmerksom på forhold som må fylles ut. For eksempel vil du få en kommentar hvis du legger inn renteutgifter som virker unaturlig høye i forhold til oppgitt gjeld. Dette skal hjelpe deg til å legge inn riktige opplysninger. Og hvis du endrer tall i et felt, blir oppsummering og skatteberegning oppdatert fortløpende, sier Gjengedal.