INGEN SELVKRITIKK: VGs journalist Lars Joakim Skarvøy tok ingen selvkritikk i sin første forklaring.
INGEN SELVKRITIKK: VGs journalist Lars Joakim Skarvøy tok ingen selvkritikk i sin første forklaring. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

skarvøys kuvending:

4. mars: «Vi hadde alt på plass» 18. mars: «Jeg har mislyktes»

I det første interne intervjuet med VG-journalist Lars Joakim Skarvøy, tok han ingen selvkritikk. To uker senere var tonen en litt annen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer frem i VGs interne rapport, som ble lagt frem onsdag kveld.

I det første interne intervjuet 4. mars ble Skarvøy stilt spørsmål om publiseringen av saken 21. februar. I denne er Sofie sitert på «det ble litt mye, så venninnen min og jeg dro derfra» etter møtet med Trond Giske på Bar Vulkan. Sofie mener hun ble feilsitert og at VG-journalisten visste at hun ikke opplevde møtet som ubehagelig.

I internintervjuet, sier Skarvøy følgende:

– Ja, jeg mener ikke at vi kunne gjort det på en annen måte med publiseringstidspunktet. Vi hadde alt på plass. (...). Kvinnen sa at hun var OK med teksten og sitatet, vi hadde god oversikt over situasjonen. Jeg kan ikke se at vi kunne gjort noe annet der og da.

– Veldig godt ivaretatt

I samme intervju ble han spurt om han var for hard i kildekontakten med Sofie. Da svarte Skarvøy:

– Nei.

Seksjonsleder for nyhetsavdelingen i VG, spurte deretter «altså du mener hun ble godt ivaretatt?».

– Ja, veldig godt ivaretatt, svarer Skarvøy.

STOD FREM: Sofie fortalte sin historie om kontakten med Lars Joakim Skarvøy og VG.
STOD FREM: Sofie fortalte sin historie om kontakten med Lars Joakim Skarvøy og VG. Foto: Tom Rune Orset

Uttalelsene i møtet skjedde fem dager etter at VG publiserte en beklagelse onsdag 27. februar.

Mandag 18. mars ble Skarvøy innkalt til nytt møte. Da var han ikke like klar i talen.

Beklager overfor Steiro

Til stede under møtet var VGs sjefredaktør Gard Steiro, Trond Olav Skrunes, nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken og stabssjef Øyvind Næss.

Skarvøy ble igjen spurt om kontakten med Sofie og motsetningen mellom hvordan artikkelen fremstår og det hun fortalte ham, ifølge rapporten.

I dette intervjuet har Skarvøy snudd i synet på hvordan han mener håndteringen av Sofie har vært.

– For meg er det helt åpenbart at jeg har mislyktes med min kontakt med Sofie. Det er mitt ansvar å gjøre henne trygg og sørge for at hun er komfortabel med saken når, og etter, vi publiserer, sier Skarvøy i møtet, og legger til:

– Det klarte jeg ikke. Det tar jeg stor lærdom av og har reflektert nøye over.

«For meg er det helt åpenbart at jeg har mislyktes med min kontakt med Sofie. Det er mitt ansvar å gjøre henne trygg og sørge for at hun er komfortabel med saken når, og etter, vi publiserer. Det klarte jeg ikke, og det tar jeg stor lærdom av og har reflektert nøye over. Selv om redaksjonsledelsen, som Skrunes sier «pushet på» for kontakten med Sofie, så er det mitt ansvar å vurdere og ta avgjørelsen på hva som er riktig å gjøre der og da. Siden det er jeg som har hatt kontakten med henne, er det jeg som er best i stand til å vurdere hvordan hun oppfatter situasjonen, og jeg ser i ettertid at den var for hyppig, slik at det i seg selv kunne oppfattes som et press, og det er min feilvurdering. Når det gjelder selve kontakten med Sofie, så må jeg ta til etterretning og beklage at hun mener jeg ikke lyttet til henne og hennes vurdering og opplevelse av saken. Jeg mener at jeg forsøkte å lytte og at jeg forstod hvordan hun oppfattet situasjonen, men ser i ettertid at jeg gjorde en for dårlig jobb når det gjelder dette. Hun ga selv uttrykk for at hun var usikker, og ba meg aktivt stille spørsmål som kunne hjelpe henne med å reflektere rundt situasjonen. Når hun nå, overfor Tora, betegner dette som ledende spørsmål, så er det klart for meg at dette er noe jeg ikke burde ha gjort. Jeg forstår godt at hun opplever en dissonans mellom hvordan artikkelen fremstår og det hun fortalte meg. Hun ønsket ikke å bli sitert på mer om situasjonen, til tross for at jeg flere ganger ba henne om det og forsøkte å forklare hvorfor det kunne være viktig. Det er mitt ansvar å sette henne i stand til å forstå viktigheten av det, og her gjorde jeg ikke en god nok jobb.

Når Gard gir uttrykk for at han aldri forstod hele bildet av Sofies opplevelse av situasjonen, er det i ettertid liten tvil om at jeg burde ha forsikret meg grundigere om at han hadde et utfyllende bilde av innholdet i samtalene. Dette tar jeg ansvaret for, og jeg beklager overfor deg, Gard»

21. mars ble Skarvøy innkalt til et nytt møte ledet av nyhetsredaktør Bakke Håndlykken.

Hun spør ifølge rapporten hvordan han har det etter at TV 2 har publisert sin sak kvelden før.

Av møtereferatet fremgår det:

«Lars Joakim svarte «Ikke så bra», og at TV-saken var brutal. Han sa det var forferdelig å se Sofie, og at han kjente på mye skyld for at hun har det sånn.

Han la til at «mye som blir sagt er ting jeg har gjort feil og beklaget», og at han følte sterkt behov for å tilbakevise at sitatet fra Sofie er «oppdiktet».

Lovet å ikke presse Sofie

I rapporten kommer det frem at Eva-Therese Loo Grøttum, nyhetssjef og reportasjeleder på saken, advarte Skarvøy mot å presse Sofie.

Det skjedde før Skarvøy skulle møte Sofie den 20. februar, dagen før VG publiserte den omstridte saken.

«OK, bra at vi får se den (videoen). Bare pass på at vi ikke skal styre dette, hun må jo selv vurdere situasjonen». skriver Grøttum klokken 17:39.

I sin egen redegjørelse datert 21. mars skriver Grøttum at hun «vil forsikre seg om at kvinnen blir godt ivaretatt og ikke presset».

Dette var bakgrunnen for meldingen til Skarvøy.

Skarvøy svarer «selvsagt».

Steiro: – Mitt ansvar

Det var onsdag forrige uke at 27 år gamle Sofie stod frem og fortalte om hva som skjedde før, under og etter at hun danset med Trond Giske på Bar Vulkan i februar.

I intervjuet fortalte Sofie at hun følte seg dårlig behandlet og feilsitert av VG. Avisen siterte 27-åringen på følgende etter Giske-møtet:

«Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Sofie mener at VG-journalist Lars Joakim Skarvøy flere ganger ble informert om at hun ikke opplevde møtet med Ap-politikeren som ubehagelig.

– Jeg opplevde det som helt uproblematisk. Hele greia var bare tull. Det var vi som bød opp til en spøk, og jeg var helt avslappet rundt det som skjedde. Du ser at vi står ganske krokrygget og danser. Det er jo først og fremst han som bøyer seg vekk, sa Sofie i intervjuet med TV 2.​

Journalist Lars Joakim Skarvøy tar permisjon i seks måneder. VGs sjefredaktør Gard Steiro blir værende.

TAR KRITIKK: Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken.
TAR KRITIKK: Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken. Foto: Roald, Berit

I VGs evaluering heter det at premissene for Skarvøys samtaler med Sofie ikke var tilstrekkelig klarlagt, spesielt i skillet mellom samtale og intervju.

– Rapporten konstaterer at det er gjort feil, og som redaktør er det mitt ansvar. Rapporten slår fast at jeg har gjort personlige feil, og jeg stiller meg fullt og helt bak konklusjonene om min rolle og involvering, sa Steiro.

Skarvøy: – Har ikke fabrikkert sitat

Han er klar på at den opprinnelige artikkelen ikke burde vært publisert, og at den burde vært beklaget tidligere og tydeligere.

– Så er det noen som har spurt om jeg vil trekke meg som følge av denne saken. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg har styrets tillit, og jeg opplever å ha redaksjonens tillit. Om publikums tillit til VG er svekket, er jeg sikker på at den kan gjenvinnes, sa Steiro.

Medier24 møtte Skarvøy onsdag kveld. Til nettstedet uttaler Skarvøy at saken han skrev var mangelfull, og at han stiller seg bak avisens beklagelse.

– Jeg har ikke fabrikkert et sitat. Det ble til i samtaler og diskusjoner med Sofie, og er basert på hennes opplevelser med Trond Giske på Bar Vulkan. Det er viktig å legge til at jeg har ikke gjort en god nok jobb. Jeg har gjort en dårlig jobb i å gjøre Sofie forberedt på omfanget og konsekvensene, sier Skarvøy.

– Tror ikke Sofie lyver

Til NRK sier Skarvøy at Sofie forteller «en annen versjon nå».

Skarvøy har ikke besvart TV 2s henvendelser.

I et intervju med TV 2 onsdag kveld, ble sjefredaktør Gard Steiro konfrontert med Skarvøys uttalelser.

– Skarvøy sier nærmest at Sofie lyver, hva er din kommentar til det?

– Jeg tror ikke Sofie lyver i denne saken. Rapporten slår fast at man ikke finner grunnlag for at formuleringen er fabrikkert. Men rapporten er helt tydelig på at Sofie har fått en dårlig behandling av VG, og at det som stod på trykk hos VG, ikke var det hun ønsket å fortelle om denne saken. Det er kritikkverdig, og det har Skarvøy erkjent, svarer Steiro.​​​