Fengselsstraffen som ble fastsatt av Høyesterett onsdag, er 15 dager kortere enn i lagmannsretten.

«Ekteparet hadde gitt falske opplysninger til utlendingsforvaltningen i forbindelse med at au pairene søkte om opphold i Norge. Blant annet ga de ikke beskjed om at familien – i strid med regelverket – skulle ha mer enn én au pair av gangen. Heller ikke opplyste de at au pairene skulle arbeide flere timer enn tillatt. Ekteparet ble også dømt for å ha gitt kvinnene hjelp til ulovlig opphold i landet og for ulovlig å ha utnyttet deres arbeidskraft. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens rettsanvendelse», skriver Høyesterett i oppsummeringen.

(©NTB)