DØMT: I denne videoen rettet islamisten Mohyeldeen Mohammad trusler mot stortingspolitiker Abid Raja (V).
DØMT: I denne videoen rettet islamisten Mohyeldeen Mohammad trusler mot stortingspolitiker Abid Raja (V). Foto: YouTube

Dømt for trusler mot Abid Raja

Islamisten Mohyeldeen Mohammad ble onsdag dømt til to år og tre måneders fengsel for trusler mot Stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dommen falt onsdag i Borgarting lagmannsrett.

I tingretten ble Mohammad dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot en stortingsrepresentant, men i februar ble den utvidet med en måned etter at han også ble dømt for vold og bensintyveri i en annen sak.

I en pressemelding skriver Borgarting at en samlet lagmannsrett kom til at Mohammad i videotalen gir uttrykk for at Raja fortjener dødsstraff etter sharia.

Et flertall på fem dommere mener at videoen inneholder trusler i lovens forstand, og at den gir signal til muslimer om å angripe Raja. Avgjørelsen bygger på en samlet vurdering ytringene, den religiøse konteksten og virkemiddelbruken i videoen.

To dommere mente at talen kun kunne anses som skremmende, grovt uforsvarlig og hensynsløs, men fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å innfortolke trusler eller oppfordringer til vold, slik straffeloven bruker disse begrepene.

– Jeg har stilt meg til disposisjon for samfunnet som politiker, ikke for å bli truet av ekstremister. Det har vært og er belastende å leve med de truslene Mohyeldeen har utsatt meg for i den videoen han lagde, sier Abid Raja til TV 2.

Han erkjenner at saken har vært krevende.

– Jeg er fornøyd med at lagmannsretten i likhet med tingretten mener vi folkevalgte ikke må finne oss i slike straffbare trusler. Jeg merker jeg må mobilisere krefter for å stå opp imot ekstremistene, og jeg skal gjøre så godt jeg kan for å utføre min folkevalgte plikt til å være en tydelig stemme imot ekstremistene. Både islamistene, nazistene og rasistene, sier Venstre-politikeren.

Anbefaler anke

Mohammads forsvarer, Brynjar Meling, sier til TV 2 at han trodde saken ville få et annet utfall.

– Vi er skuffet, fordi jeg mener vi fikk frem elementene som taler for frifinnelse på en god måte. Men jeg registrerer at mindretallet er for frifinnelse.

Meling har ikke fått anledning til å snakke med sin klient, men vil gjøre det i løpet av dagen.

– Jeg vil anbefale ham å anke til Høyesterett, sier Meling.

Rajas bistandsadvokat Olle Nohlin sier at Venstre-politikeren er glad for resultatet.

– Raja er fornøyd med dommens signalverdi. Det er viktig at lagmannsretten slår fast at slike ytringer er straffbare og straffes hardt når de rettes mot våre folkevalgte, sier Nohlin.

– Saken har vært en belastning for Raja, og han er glad for å få en avklaring, sier han.

Aktor tilfreds

Statsadvokat Fredrik G. Ranke var påtaleansvarlig i saken. Han er godt fornøyd med utfallet.

– Vi er tilfreds med dommen, og er fornøyde med at lagmannsretten støtter vår forståelse av lovtolkningen. Jeg har ikke satt meg inn i dommens premisser, men den virker godt begrunnet.

Hans forsvarer varsler at han vil anbefale Mohammad å anke saken.

– Det må han bestemme. Vi vil ikke anke denne dommen, og vår påstand vil være den samme ved en ny behandling i retten, sier Ranke.