I Stortingets spørretime onsdag mente Aps Anette Trettebergstuen at Solbergs kritikk av teaterstykket «Ways of Seeing» har bidratt til å legge et «utilbørlig press» på ytringsfriheten.

– Forstår statsministeren dette og er du villig til å beklage, spurte Trettebergstuen.

– Må kunne diskutere kunstneriske valg

I sitt svar sa statsministeren at hun er helt enig i at ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet i Norge.

– Jeg mener at kunstnere skal ha full ytringsrett og ytringsfrihet, og den er beskyttet både av grunnloven og av menneskerettighetene, sa Solberg, og fortsatte:

– Men ytringsfriheten beskytter på samme måte også friheten til å diskutere de kunstneriske valgene, å ta en diskusjon rundt metodebruk og ytringer.

Solberg sa at det er særlig leit at debatten har ført til trusler og hets mot kunstnerne og andre som har deltatt i debatten.

– Jeg mener generelt at kunst må kunne ytre seg uten å bli hetset, men motytringer, også mot metodebruk og uttrykkene også er fullt legitimt i ytringsfrihetens navn.

Avviser sensur

Trettebergstuen sa i en replikk at hun ikke føler at statsministeren svarte på spørsmålet og viste videre til at Frp-medlemmer fra hennes egen regjering har «tatt til orde for sensur av kunsten og at Black Box skulle miste statsstøtte».

– Jeg mener det er ingen grunn til å sette sammenheng mellom det jeg sa, som var å oppfordre til bevissthet om konsekvensene av ytringsfrihet, og å bruke sensurvirkemidler eller frata statsstøtte, svarte Solberg.

– Det har aldri vært i våre tanker å redusere bevilgningene fordi vi ikke liker det, ei heller å styre bevilgningene for å gjøre det de gjør.

Omstridt uttalelse

Det var onsdag 13. mars – dagen før siktelsen mot justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen ble kjent – at statsministeren kritiserte teateroppsetningen «Ways of Seeing» for å bidra til å gjøre det tøffere å være politiker.

Kommentaren var en reaksjon på uttalelser i en sak fra VG dagen før, der stykkets regissør – også dette før Waras samboer ble siktet – var sitert på at truslene og hendelsene rundt Waras bolig framsto som åpenbart iscenesatte.

– Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette, sa Solberg.

Trettebergstuen mener statsministeren utviste manglende rolleforståelse med denne uttalelsen.

– Hun har i sin håndtering av Black Box-saken bidratt til å legge utilbørlig press på ytringsfriheten til et maktkritisk teaterstykke, skriver Ap-representanten i spørsmålet til Solberg.

(©NTB/TV 2)