I årsmeldingen som utvalgets leder Eldbjørg Løwer overleverte til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen onsdag, fremgår det at PST i en stor andel saker har overlevert informasjon til klareringsmyndigheter på muntlig vis uten å dokumentere det skriftlig.

Videre påpeker utvalget at PST ved ett tilfelle har registrert opplysninger om politisk engasjement og utlevert det til en klareringsmyndighet. Dette er forbudt og utvalget kritiserte tjenesten.

Utvalget har også kritisert PST for å innhente en chatlogg på et ulovlig grunnlag.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) skal føre en uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

​(NTB)